N-SPD SPAN Speciální andragogika

Atributy: SPA_NP_povinnost a SPA_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

POZOR: Studenti, kteří studují 2 obory speciální pedagogiky současně, musí vypracovat 2 diplomové práce a zapisují také všechny předměty k DP 2x  (v prvním studiu: DPp_SP, DP_SP, DPd_SP a ve druhém studiu: DPp_SP2, DP_SP2, DPd_SP2).

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_SAG1 Speciální andragogika 1
K. Pančocha 0/4/0 zk 6

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_ADI1 Adiktologie 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
P. Kachlík 2/0/0 zk 4
SPAMP_OFS1 Intervence a provázení u dospělých a seniorů se zrakovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
P. Röderová 0/2/0 zk 4
SPAMP_OFTA Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SPAMP_S4g1 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
L. Procházková, K. Sayoud Solárová 0/4/0 zk 6
SPAMP_S4h1 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
P. Horehleď 0/4/0 zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_PXS1 Odborná praxe souvislá 1
Pozn.: 2 týdny odborné praxe souvislé.
J. Pipeková, L. Procházková 0/0/0 z 2
SPAMP_SAG2 Speciální andragogika 2
K. Sayoud Solárová 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_SAG1
SP7MP_MTO2 Metodologie 2
L. Slepičková 0/1/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_OFS2 Intervence a provázení u dospělých a seniorů se zrakovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
P. Röderová 0/2/0 zk 4
SPAMP_PCHA Poruchy chování u adolescentů
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
K. Červenka 0/2/0 zk 4
SPAMP_S4g2 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
L. Procházková, K. Sayoud Solárová 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_S4g1
SPAMP_S4h2 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
P. Horehleď 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_S4h1

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_PSRC Regulace psychofyziologického stavu s využitím autohypnózy (i pro více vad, psychopedy)
Mgr. Artašes Israeljan, CSc. 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ7MP_BiEV Environmentální výchova
B. Rychnovský 1/0/0 z 1
SZ7MP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_PXS2 Odborná praxe souvislá 2
Pozn.: 3 týdny odborné praxe souvislé.
J. Pipeková, L. Procházková 0/0/0 z 3
SPAMP_SAG3 Speciální andragogika 3
K. Balátová 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_SAG2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_ADI2 Adiktologie 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
P. Kachlík 2/0/0 k 3
SPAMP_SNOA Snoezelen - specifika práce s dospělými jedinci s postižením
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
L. Procházková 0/2/0 k 3
SPAMP_S4g3 Specializace: speciální andragogika osob se zdravotním postižením 3
Pozn.: Zapisují studenti specializace: zdravotní postižení.
L. Procházková, K. Sayoud Solárová 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_S4g2
SPAMP_S4h3 Specializace: speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování 3
Pozn.: Zapisují studenti specializace: patologické projevy chování.
P. Horehleď 0/4/0 zk 6
předp. SPAMP_S4h2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOZP Posilování kompetencí osob se zrakovým postižením ( i pro VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPAMP_PXS3 Odborná praxe souvislá 3
Pozn.: 4 týdny odborné praxe souvislé.
J. Pipeková, L. Procházková 0/0/0 z 4
SPAMP_SAG4 Speciální andragogika 4
K. Pančocha 0/4/0 k 5
předp. SPAMP_SAG3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_DGM Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Pozn.: Absolvované kolokvium z předmětu: Speciálně pedagogická diagnostika.
K. Balátová 0/2/0 z 2
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SP_OPSP Orientace v prostoru a samostatný pohyb nevidomých osob (VV)
P. Röderová 0/2/0 z 2