B-SPD SPKT Speciální pedagogika - komunikační techniky

Atributy: SPL_BP_povinnost a SPL_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_ZSE Základy speciální pedagogiky Etopedie
K. Červenka 0/1/0 zk 3
SPLBP_ZSO Základy speciální pedagogiky - Oftalmopedie
Z. Nováková, P. Röderová 0/1/0 zk 3
SPLBP_ZSP Základy speciální pedagogiky - Psychopedie
B. Bazalová 0/2/0 zk 4
SPLBP_ZSS Základy speciální pedagogiky - Somatopedie
I. Fialová 0/1/0 zk 3
SPLBP_ZSU Základy speciální pedagogiky - Specifické poruchy učení
S. Chaloupková 0/1/0 zk 3
SP7BP_MTO1 Metodologie 1
K. Balátová 0/1/0 zk 3
SP7BP_ZZDN Základy zdravotních nauk
P. Kachlík 2/0/0 zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_ORLF ORL - Foniatrie
I. Šlapák 1/0/0 zk 3
SPLBP_ZSL1 Základy speciální pedagogiky 4 Logopedie 1
P. Švojgrová 0/4/0 zk 6
SPLBP_ZSS1 Základy speciální pedagogiky 5 Surdopedie 1
P. Pitnerová 0/4/0 zk 6
SP7BP_NEUR Neurologie
R. Šlapal 1/0/0 zk 3
SP7BP_PEDI Pediatrie
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SP7BP_PPS1 Patopsychologie 1
D. Přinosilová 2/0/0 k 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_OXP Odborná praxe průběžná
B. Bočková, L. Doležalová, J. Klenková 0/0/0 z 2
SPLBP_PSCH Psychiatrie
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
SPLBP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
D. Přinosilová 2/0/0 zk 4
SPLBP_ZSL2 Základy speciální pedagogiky 4 Logopedie 2
P. Švojgrová 0/2/0 k 3
SPLBP_ZSS2 Základy speciální pedagogiky 5 Surdopedie 2
L. Hricová 0/2/0 k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_KSP1 Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 1
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci. Určeno pro studenty prezenční formy studia SP - komunikační techniky.
L. Hricová 0/4/0 zk 6
SPLBP_LIN1 Specializace: Logopedická intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1
Pozn.: Sudenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 0/4/0 zk 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_SPR Symptomatické poruchy řeči
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková, D. Jonášová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované
Marie Plevová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_OX1 Odborná praxe souvislá 1
B. Bočková, L. Doležalová, J. Klenková 0/0/0 z 4
SPLBP_SPLS Speciálně pedagogická diagnostika logopedická a surdopedická
I. Bytešníková, L. Doležalová 0/4/0 zk 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_KSP2 Specializace: Komunikace osob se sluchovým postižením 2
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
L. Doležalová 0/6/0 zk 8
SPLBP_LIN2 Specializace: Logopedická intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Pozn.: Sudenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 0/4/0 zk 6
SPLBP_SPSU Specializace: Surdopedie
L. Hricová 0/4/0 zk 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_PUP Pohyb a umělecký projev ve světě neslyšících
L. Hricová 0/2/0 z 2
SPLBP_RKDS Rozvoj komunikačních dovedností u jedinců se sluchovým postižením
Pozn.: Zapisují studenti oboru SP - komunikační techniky.
L. Doležalová 0/2/0 z 2
SPLBP_SPR Symptomatické poruchy řeči
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované
Marie Plevová 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_AAK Alternativní a augmentativní komunikace
Pozn.: Zapisují pouze studenti oboru SP - komunikační techniky.
B. Bočková 0/6/0 zk 8
SPLBP_KODP Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
L. Hricová 0/6/0 zk 8
SPLBP_PX2 Odborná praxe souvislá 2
B. Bočková, L. Doležalová, J. Klenková 0/0/0 z 2
SP7BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika
I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 0/2/0 zk 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_SPDL Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika logopedická
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
I. Bytešníková 0/2/0 k 3
SPLBP_SPDS Specializace: Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická
Pozn.: Studenti zapisují pouze jednu specializaci.
L. Doležalová 0/2/0 k 3

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením (VV)
Pozn.: Zapisují i studenti specializace více vad.
P. Röderová 0/2/0 z 2
SPLBP_PUP Pohyb a umělecký projev ve světě sluchového postižení
L. Hricová 0/2/0 z 2
SPLBP_RKDS Rozvoj komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením
L. Doležalová 0/2/0 z 2
SPLBP_SPR Symptomatické poruchy řeči
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková, D. Jonášová 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Předmět je určen pouze pro absolventy základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované
Marie Plevová 0/2/0 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SPLBP_OX3 Pedagogická praxe souvislá
I. Bytešníková, R. Horáková, J. Klenková 0/0/0 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP_KOZR Komunikace osob se zrakovým postižením ( i pro více vad)
P. Röderová 0/2/0 z 2
SPLBP_PUP Pohyb a umělecký projev ve světě neslyšících
L. Hricová 0/2/0 z 2
SPLBP_SPR Symptomatické poruchy řeči
P. Švojgrová 0/2/0 z 2
SP_PRST Případová studie
0/0/0 z 10
SP_PSMO Psychomotorika
M. Blahutková 0/2/0 z 2
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
SP_RTTP Rodinná terapie pro handicapované
Marie Plevová 0/2/0 z 2