B-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atributy: SV4_BP_povinnost a SV4_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:

Student si vybíra jeden povinně volitelný jazyk.
Student si od 2. semestru studia volí jeden z nabízených profilčních směrů:

Z profilací Dramatická výchova a Speciální pedagogika je možné konat SZZ za předpokladu, že student splní úplně všechny předměty  nabízené v rámci profilace.
 

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_DT1E Didaktická technologie 1 G. Štěpánová 0/0/2 z 2
 
SV4BP_ExOZ Exkurze do odborných zařízení E. Štěpařová, M. Vodičková 0/0/0 z 1
 
SV4BP_KZ1U Kurz 1 (úvod do volnočasových aktivit) P. Soják, D. Klapko, T. Čech 0/0/1 z 1
 
SV4BP_OSP1 Osobnostní příprava 1 P. Soják, J. Doleží, B. Strobachová, V. Šuráňová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_SPG Základy pedagogiky (seminář) D. Klapko 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SSO Úvod do sociální pedagogiky (seminář) M. Vodičková 0/2/0 z 2
 
SV4BP_SZP1 Základy psychologie 1 (seminář) J. Němec 0/1/0 z 1
 
SV4BP_UFI Úvod do filosofie R. Šíp 1/0/0 k 2
 
SV4BP_USP Úvod do sociální pedagogiky (přednáška) L. Gulová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_ZAX Základy axiologie L. Gulová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_ZPG Základy pedagogiky (přednáška) D. Klapko 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_ZPs1 Základy psychologie 1 (přednáška) J. Němec 1/0/0 zk 3
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková // z 1
 
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek // z 1
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 

 


 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_DT2E Didaktická technologie 2
Pozn.: V lab. učebně č. 25 může pracovat současně max. 16 posluchačů
A. Hyprová 0/0/2 z 2
předp. SV4BP_DT1E
SV4BP_HPgP Dějiny sociální pedagogiky (přednáška) D. Klapko 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_HPgS Dějiny sociální pedagogiky (seminář) D. Klapko 0/2/0 z 2
 
SV4BP_KZ2Z Kurz 2 (zimní) T. Čech, P. Soják 0/0/2 z 2
 
SV4BP_MULP Multikulturní výchova (přednáška) L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 k 2
 
SV4BP_MULS Multikulturní výchova (seminář) E. Štěpařová 0/1/0 z 1
 
SV4BP_OSP2 Osobnostní příprava 2 P. Soják, B. Strobachová, V. Šuráňová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_PPX1 Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas.
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/1 z 1
 
SV4BP_SPX1 Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase)
Pozn.: Dvoutýdenní praxe na souvislé výchovně-vzdělávací akci (prázdninovém táboře, škole v přírodě apod.).
L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
 
SV4BP_TPEP Teorie a metodika výchovy (přednáška) T. Čech 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_TPES Teorie a metodika výchovy (seminář) T. Čech 0/1/0 z 1
 
SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2 D. Denglerová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_ZZDN Základy zdravotních nauk P. Kachlík 1/0/0 k 2
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_IMPR Improvizace a jiné techniky v dramatické výchově
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
T. Doležal, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_KZDV Kurz dramatické výchovy (festivalový)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_SSO
SV4BP_KZHP Kurz dramatické výchovy (herecká průprava)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/0/0 z 1
 
SV4BP_MPPA Metodika plánování přírodovědných aktivit I. Vaculová, J. Svobodová 2/0/0 k 4
 
SV4BP_PEDI Pediatrie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_PrC1 Praktické činnosti 1 (dřevo, plasty, modelářství) J. Pecina, P. Klíma 0/0/3 z 3
 
SV4BP_PXZS Praxe na základní škole
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/1/0 z 1
předp. SV4BP_SSO
SV4BP_RET Hlasová výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SLPD Stavba lekce a její realizace, práce s dětmi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_UDV Úvod do specializace Dramatická výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
B. Bazalová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 somatopedie
Pozn.: Povinně zapisují studenti se specializací SP.
I. Fialová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_1AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_AJA2
SV4BP_1NB1 Němčina pro sociální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika) P. Soják 0/0/0 z 1
 
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1

 


 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_METP Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (přednáška) J. Němec 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_METS Úvod do metodologie pedagogického výzkumu (seminář) J. Němec 0/1/0 z 1
 
SV4BP_OSP3 Osobnostní příprava 3 P. Soják, B. Strobachová, V. Šuráňová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_PPX2 Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/1 z 1
 
SV4BP_SPAT Úvod do sociální patologie a prevence T. Čech 0/2/0 k 3
 
SV4BP_SPoP Sociální politika (přednáška) D. Klapko 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_SPoS Sociální politika (seminář) D. Klapko 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SpPS Základy speciální pedagogiky (seminář)
Pozn.: Předmět určen pro studenty specializace DV a TPA; nezapisují studenti specializace SpP
T. Čech 0/1/0 z 1
předp. ! SV4BP_ZSP1 && ! SV4BP_ZSP2 && ! SV4BP_PEDI && ( NOW ( SV4BP_SpP1 ) || SV4BP_SpP1 ) && ! NOWANY ( SV4BP_ZSP3 , SV4BP_ZSP4 , SV4BP_ZSP5 , SV4BP_NEU0 , SV4BP_PSCH )
SV4BP_SPP1 Základy speciální pedagogiky (přednáška)
Pozn.: Nezapisují SP
T. Čech 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_VCS1 Výchova ve volném čase 1 - Teorie a metodika her P. Soják, M. Vodičková 0/2/0 z 2
 
SV4BP_VPPr Praktikum z vývojové psychologie D. Denglerová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_VPsP Vývojová psychologie pro sociální pedagogy D. Denglerová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_VVCP Výchova ve volném čase (přednáška) J. Němec, T. Čech 1/0/0 z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_Div1 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru (dramatizace)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová, P. Rychecká 0/2/0 k 2
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_DLIT Práce s textem, literatura pro děti a mládež
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_MTDV Divadlo Fórum
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_NEU Neurologie J. Vítek 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_PDV1 Projekty v dramatické výchově 1
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_POHV Pohybová výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 z 2
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_POK Pokusnictví
Pozn.: Předmět je součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
L. Dvořák, J. Trna, I. Vaculová, J. Svobodová 0/4/0 k 5
 
SV4BP_PrC2 Praktické činnosti 2 (přírodniny, papír, textil, kov)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Technické a přírodovědné aktivity ve volném čase.
G. Štěpánová, P. Vybíral 0/0/3 z 3
předp. SV4BP_PrC1
SV4BP_PSCH Psychiatrie P. Kachlík 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_PXSS Praxe v střední škole (průběžná)
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/0/1 z 1
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_TvPs Tvůrčí psaní
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská 0/2/0 k 2
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 - logopedie B. Bočková, P. Švojgrová 0/1/0 zk 3
 
SV4BP_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 specifické poruchy učení M. Bartoňová, D. Brožová, S. Chaloupková 0/1/0 k 2
 
SV4BP_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 surdopedie L. Doležalová, L. Hricová 0/1/0 k 2
 
SV4BP_2AB1 Angličtina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
J. Kollárová, Š. Dohnalová, J. Vacek, G. Durnová 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_1AB1
SV4BP_2NB1 Němčina pro sociální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
M. Mészárosová, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SV4BP_1NB1

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie Z. Hons 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie R. Rybář 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 

 


 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_KZ3L Kurz 3 (letní) P. Soják, T. Čech 0/0/1 z 2
 
SV4BP_PPsP Psychopatologie (přednáška) D. Denglerová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_PPsS Psychopatologie (seminář) D. Denglerová 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SoPg Sociální pedagogika (přednáška) J. Němec 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_SPgS Sociální pedagogika (seminář) M. Vodičková 0/2/0 z 2
 
SV4BP_SPrP Sociální práce (přednáška) L. Gulová, M. Stanoev, E. Štěpařová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_SprS Sociální práce (seminář) E. Štěpařová 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SPsP Sociální psychologie (přednáška) J. Mareš 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_SPsS Sociální psychologie (seminář) J. Mareš 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SPX2 Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/2 z 2
 
SV4BP_VCSZ Výchova ve volném čase - Souborná zkouška
Pozn.: Předpoklad pro ukončení: Úspěšně zakončení předmětů SV4BP_VCS1 a SV4BP_VVC z podzimního semestru a SV4BP_VCS1, SV4BP_VCS2 z jarního semestru
J. Němec 0/0/0 SoZk 2
předp. ( SV4BP_VCS1 && SV4BP_VVCP && SV4BP_VCS2 ) || ( SV4BP_VCS1 && SV4BP_VVCP && NOW ( SV4BP_VCS2 )) || ( NOW ( SV4BP_VCS1 ) && NOW ( SV4BP_VVCP ) && NOW ( SV4BP_VCS2 ))
SV4BP_VCS2 Výchova ve volném čase 2 - Metodika volnočasových aktivit
Pozn.: Splnění předmětu je jedním z předpokladů pro připuštění k souborné zkoušce z Výchovy ve volném čase (SV4BP_VCSZ).
P. Soják, M. Vodičková 0/2/0 z 2
předp. NOW ( SV4BP_VCSZ )

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_Div2 Dramatická výchova směrem k divadelnímu tvaru 2
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová, P. Rychecká 0/2/0 k 2
 
SV4BP_DPrC Didaktika praktických činností Z. Friedmann 2/0/0 zk 4
 
SV4BP_EnPr Environmentální praktikum
Pozn.: volně navazuje na předmět pokusnictví
J. Trna, J. Svobodová, T. Miléř 0/3/0 k 4
 
SV4BP_HrL1 Hra s loutkou 1
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová, L. Richter 0/2/0 z 1
 
SV4BP_HrL2 Žonglování
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
D. Trávníková 0/2/0 z 2
 
SV4BP_KDV Kurz dramatické výchovy
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_MSP Didaktika přednětů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami M. Bartoňová 0/2/0 k 3
 
SV4BP_PDV2 Projekty v dramatické výchově 2
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_PrC3 Praktické činnosti 3 (výpočetní technika) M. Dosedla 0/0/3 z 3
 
SV4BP_PXUS Praxe v základní umělecké škole
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/1/0 z 1
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_SSP1 Specializace 1 Psychopedie B. Bazalová 0/4/0 zk 8
 
SV4BP_TDV Teorie dramatické výchovy
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 oftalmopedie Z. Nováková 0/1/0 k 2
 
SV4BP_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 - etopedie T. Čech 0/1/0 k 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM3 Romský jazyk 3
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika) P. Soják 0/0/0 z 1
 
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
 
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě) T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_KZ2Z
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1

 


 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_EKOP Environmentální edukace v sociální pedagogice D. Křivánková, A. Máchal 0/1/0 k 2
 
SV4BP_FiV Filozofie výchovy (přednáška) R. Šíp 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_FiVS Filozofie výchovy (seminář) R. Šíp 0/1/0 z 1
 
SV4BP_KPAP Sociální a pedagogická antropologie (přednáška) P. Soják, R. Šíp 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_KPAS Sociální a pedagogická antropologie (seminář) P. Soják, R. Šíp 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SOCP Sociologie (přednáška) R. Šíp 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_SOCS Sociologie (seminář) R. Šíp 0/1/0 z 1
 
SV4BP_SPX3 Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová) L. Gulová, E. Štěpařová 0/0/3 z 3
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_DeDi Dějiny divadla
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
DiFa JAMU, L. Remsová 2/0/0 zk 4
 
SV4BP_ISPD Integrativní speciální pedagogika I. Fialová, P. Pitnerová, K. Sayoud Solárová 0/2/0 zk 4
 
SV4BP_PROJ Závěrečný projekt a jeho realizace
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská, L. Remsová 0/0/1 k 2
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_PXVC Praxe ve volnočasovém zařízení
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
L. Remsová 0/1/0 z 1
předp. SV4BP_UDV
SV4BP_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika D. Přinosilová 2/0/0 k 3
 
SV4BP_SP2a Specializace 2a - etopedie K. Červenka, T. Čech 0/4/0 zk 8
 
SV4BP_SP2b Specializace 2b - somatopedie L. Procházková 0/4/0 zk 6
 
SV4BP_TaPg Tanečně-pohybový seminář
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
T. Čech 0/0/0 z 2
předp. SV4BP_UDV

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie Z. Hons 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie R. Rybář 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 

 


 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_ANDP Andragogika (přednáška) L. Gulová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_ANDS Andragogika (seminář) L. Gulová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_PDgS Pedagogicko-psychologická diagnostika (seminář) D. Denglerová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_PPDg Pedagogicko-psychologická diagnostika (přednáška) D. Denglerová 1/0/0 zk 3
 
SV4BP_ZPrP Základy práva (přednáška) L. Obrovská 2/0/0 k 3
 
SV4BP_ZPrS Základy práva (seminář) L. Obrovská 0/2/0 z 2
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_DGM1 Diagnostické metody ve speciální pedagogice 1 K. Balátová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_PPS2 Patopsychologie 2 D. Přinosilová 1/0/0 k 2
 
SV4BP_SZk Souborná zkouška ze specializace Dramatická výchova
Pozn.: Předmět je součástí profilace Dramatická výchova.
M. Pavlovská, L. Remsová 0/0/0 SoZk 2
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM3 Romský jazyk 3
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SP_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze absolventi základů somatopedie.
D. Opatřilová 0/2/0 z 2
 
SV4BP_KZZV Kurz výběrový (metodika a organizace aktivit v zimě) T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
předp. SV4BP_KZ2Z
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_INPX Inkluzivně-edukační praxe O. Kusá, J. Lukas 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1