N-ZS kombinace oborů Učitelství pro ZŠ: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZ2_NP_povinnost a SZ2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, P. Bastl, A. Bendová 1/0/0 zk 3
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice
P. Bastl, A. Bendová, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, H. Ambrožová, J. Mareš, T. Škubalová, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 1/0/0 z 1
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie
D. Černá, R. Kohoutek, J. Mareš, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_1AB2 Angličtina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
G. Durnová, R. Mlýnková, D. Dvořáková, J. Vacek, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, J. Kollárová, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová 0/2/0 z 3
SZ7MP_1NB2 Němčina pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
M. Mészárosová, G. Durnová, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, J. Kollárová, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová, J. Vacek 0/2/0 z 3
SZ7MP_1RB2 Ruština pro pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
K. Štěpánková, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika
Pozn.: Literatura, rozvrh i e-mailové kontakty na vyučující seminárních skupin jsou uvedeny v sylabu: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
S. Střelec, H. Horká, O. Šimoník, H. Filová, M. Pavlovská, R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 1/0/0 k 2
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice
Pozn.: Sylabus předmětu je uveden na stránkách www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář
D. Černá, J. Mareš, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek, H. Ambrožová, D. Černá, J. Mareš, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SP2P Speciální pedagogika 2 Základy adiktologie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
P. Kachlík 2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_2AB2 Angličtina pro pedagogy - D
Pozn.: Nutno mít absolvovaný předchozí předmět typu C. Studenti skládají závěrečný test na úrovni B2. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
G. Durnová, D. Dvořáková 0/2/0 zk 4
předp. SZ7MP_1AB2
SZ7MP_2NB2 Němčina pro pedagogy - D
Pozn.: Nutno mít absolvovaný předchozí předmět typu C. Studenti skládají závěrečný test na úrovni B2.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SZ7MP_1NB2
SZ7MP_2RB2 Ruština pro pedagogy - D
Pozn.: Nutno mít absolvovaný předchozí předmět typu C. Studenti skládají závěrečný test na úrovni B2. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
K. Štěpánková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SZ7MP_1RB2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
SZ2MP_IPx1 Individuální výuková praxe
J. Šťáva 0/1/0 z 1
SZ7MP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky
S. Střelec, R. Pospíšil 1/0/0 z 1
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva, O. Šimoník, S. Střelec 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ7MP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1
SZ7MP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_FOL2 Portfolio
J. Šťáva // z, - 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium
K. Vlčková, M. Kubiatko, P. Najvar 0/2/0 z 2