B-SPE Lektorství cizího jazyka: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZLJ_BP_povinnost, SZLJ_BP_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky
R. Pospíšil, M. Novák, L. Pištěková, M. Tannenbergerová, K. Bořutová 0/1/0 z 1
SZ2BP_UFI Úvod do filosofie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru OV.
E. Vonková 1/0/0 z 1
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání
V. Navrátil, P. Ptáček, A. Ruda, B. Rychnovský 1/0/0 k 2
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
S. Střelec, B. Šmahelová, R. Pospíšil 1/0/0 k 2
SZ7BP_SUvP Seminář k úvodu do psychologie
K. Balátová, O. Čačka, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, E. Řehulka, J. Ševčíková, T. Škubalová 0/1/0 z 1
SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie
E. Řehulka, K. Balátová, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1
G. Štěpánová 0/1/0 z 1
SZ7BP_PSDV Psychologie duševního vývoje
O. Čačka, K. Balátová, J. Dan, P. Holešovská, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Šmahel 1/0/0 zk 3
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil 1/0/0 zk 3
SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje
K. Balátová, O. Čačka, J. Dan, P. Holešovská, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová 0/1/0 z 1
SZ7BP_ZZN Základy zdravotních nauk
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
L. Procházková, J. Reissmannová 1/0/0 z 1

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2BP_TEV2 Seminář k teorii a metodice výchovy
J. Krátká, M. Janda, P. Vacek, M. Novotná, G. Věchtová 0/1/0 z 1
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2
A. Hyprová 0/1/0 z 1
předp. SZ7BP_DTI1
SZ7BP_MET1 Základy pedagogické metodologie
O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil, M. Novotná 1/0/0 z 1
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie
J. Řezáč, Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 zk 3
SZ7BP_sSPs Seminář k sociální psychologii
Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Řezáč, T. Škubalová 0/1/0 z 1
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy
S. Střelec, H. Horká, J. Krátká, M. Janda, M. Novotná, P. Vacek, G. Věchtová 1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
R. Rybář 1/0/0 z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I
J. Šťáva 1/0/0 zk 3
SZ2BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví
J. Gajdošová, V. Mužík, L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová, R. Slaný 1/0/0 z 1
SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky
H. Borovská 1/0/0 z 1
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace
O. Šimoník, R. Pospíšil, J. Krátká, M. Novotná, L. Pištěková, M. Tannenbergerová, P. Vacek, P. Pivoda, H. Kneselová 0/1/0 z 1
SZ7BP_PTPS Patopsychologie a základy psych. poradenství
J. Dan 1/0/0 z 1
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 zk 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
SZ7BP_PPSP Poradenská psychologie pro pedagogy
J. Dan 1/0/0 z 1
předp. SZ7BP_PtZP


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_DTLO Logika
J. Strach 1/0/0 z 1
SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky
H. Borovská 1/0/0 z 1
SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/2 z 2
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
P. Pitnerová 1/0/0 zk 3
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
B. Bazalová, P. Pitnerová, T. Klíma 0/1/0 z 1

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy
M. Valach 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
R. Rybář 1/0/0 z 1


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/2 z 2

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie
O. Králík 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie
J. Nolč 1/0/0 z 1
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1