N-ZS jednooborové Učitelství cizího jazyka pro ZŠ (a JŠ): SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZLJ_NP_povinnost a SZLJ_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, P. Bastl, A. Bendová 1/0/0 zk 3
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice
P. Bastl, A. Bendová, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, H. Ambrožová, J. Mareš, T. Škubalová, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 1/0/0 z 1
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie
D. Černá, R. Kohoutek, J. Mareš, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika
Pozn.: Literatura, rozvrh i e-mailové kontakty na vyučující seminárních skupin jsou uvedeny v sylabu: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
S. Střelec, H. Horká, O. Šimoník, H. Filová, M. Pavlovská, R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 1/0/0 k 2
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice
Pozn.: Sylabus předmětu je uveden na stránkách www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář
D. Černá, J. Mareš, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek, H. Ambrožová, D. Černá, J. Mareš, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SP2P Speciální pedagogika 2 Základy adiktologie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
P. Kachlík 2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky
S. Střelec, R. Pospíšil 1/0/0 z 1
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva, O. Šimoník, S. Střelec 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium
K. Vlčková, M. Kubiatko, P. Najvar 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.