B-SPE SPOLEČNÝ ZÁKLAD OVP Učitelství praktického vyučování

Atributy: SZOP3_BP_povinnost a SZOP3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. a 2. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2011

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky
R. Pospíšil, M. Novák, L. Pištěková, M. Tannenbergerová, K. Bořutová 0/1/0 z 1
SZ2BP_UFI Úvod do filosofie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru OV.
E. Vonková 1/0/0 z 1
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
S. Střelec, B. Šmahelová, R. Pospíšil 1/0/0 k 2
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie
Z. Hons 1/0/0 z 1
SZ7BP_SUvP Seminář k úvodu do psychologie
K. Balátová, O. Čačka, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, E. Řehulka, J. Ševčíková, T. Škubalová 0/1/0 z 1
SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie
E. Řehulka, K. Balátová, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 k 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková // z 1
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ3BP_AJ1 Angličtina pro didaktické technologie 1
D. Dvořáková, J. Kollárová, J. Vacek 0/0/1 z 2
předp. CJV_AJA2k || CJV_AJA2
SZ3BP_NJ1 Němčina pro didaktické technologie 1
J. Kollárová, M. Mészárosová, J. Vacek 0/0/1 z 2
předp. CJV_NJA2k || CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

 

3. a 4. semestr je pro rok zahájení studia podzim 2010

3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie
J. Řezáč, Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 zk 3
SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
P. Pitnerová 1/0/0 zk 3
SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
B. Bazalová, P. Pitnerová, T. Klíma 0/1/0 z 1
SZ7BP_sSPs Seminář k sociální psychologii
Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Řezáč, T. Škubalová 0/1/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2D Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Mimořádný předmět Vstupní test pro studenty B-SPE OVP (2. ročník v 2011/2012). Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina pro didaktické technologie.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková // z 1
CJV_NJA2D Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Mimořádný předmět Vstupní test pro studenty B-SPE OVP (2. ročník v 2011/2012). Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina pro didaktické technologie.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ3BP_CJAJ Angličtina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu).
J. Kollárová, J. Vacek, D. Dvořáková, G. Durnová 0/2/0 zk 4
předp. semestr ( 4 ) && ( CJV_AJA2k || CJV_AJA2 )
SZ3BP_CJNJ Němčina pro didaktické technologie
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu).
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. semestr ( 4 ) && ( CJV_NJA2k || CJV_NJA2 )

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.