B-SPD Speciální pedagogika: SPOLEČNÝ ZÁKLAD

Atributy: SZSP_BP_povinnost, SZSP_BP_semestr a akreditace=2007

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky R. Pospíšil, M. Novák, L. Pištěková, M. Tannenbergerová, K. Bořutová 0/1/0 z 1
 
SZ2BP_UFI Úvod do filosofie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru OV.
E. Vonková 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání V. Navrátil, P. Ptáček, A. Ruda, B. Rychnovský 1/0/0 k 2
 
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky S. Střelec, B. Šmahelová, R. Pospíšil 1/0/0 k 2
 
SZ7BP_SUvP Seminář k úvodu do psychologie K. Balátová, O. Čačka, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, E. Řehulka, J. Ševčíková, T. Škubalová 0/1/0 z 1
 
SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie E. Řehulka, K. Balátová, M. Dusíková, P. Holešovská, Z. Kročáková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 k 2
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_AJA2 Vstupní test A2 - AJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Angličtina – A v jarním semestru.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek, D. Dvořáková // z 1
 
CJV_NJA2 Vstupní test A2 - NJ
Pozn.: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Němčina - A v jarním semestru.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek // z 1

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1 G. Štěpánová 0/1/0 z 1
 
SZ7BP_PSDV Psychologie duševního vývoje O. Čačka, K. Balátová, J. Dan, P. Holešovská, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Šmahel 1/0/0 zk 3
 
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil 1/0/0 zk 3
 
SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje K. Balátová, O. Čačka, J. Dan, P. Holešovská, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová 0/1/0 z 1
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_1AB1 Angličtina pro speciální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2 (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
R. Mlýnková, J. Kollárová, J. Vacek 0/1/0 z 2
předp. CJV_AJA2
SP4BP_1NB1 Němčina pro speciální pedagogy - A
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2 (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 0/1/0 z 2
předp. CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1 J. Hrbáček 0/2/0 z 2
 
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 

 


 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ2BP_TEV2 Seminář k teorii a metodice výchovy J. Krátká, M. Janda, P. Vacek, M. Novotná, G. Věchtová 0/1/0 z 1
 
SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 A. Hyprová 0/1/0 z 1
předp. SZ7BP_DTI1
SZ7BP_MET1 Základy pedagogické metodologie O. Šimoník, J. Šťáva, R. Pospíšil, M. Novotná 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_SoPs Sociální psychologie J. Řezáč, Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Ševčíková, T. Škubalová 1/0/0 zk 3
 
SZ7BP_sSPs Seminář k sociální psychologii Z. Kročáková, I. Ocetková, J. Řezáč, T. Škubalová 0/1/0 z 1
 
SZ7BP_TEV1 Teorie a metodika výchovy S. Střelec, H. Horká, J. Krátká, M. Janda, M. Novotná, P. Vacek, G. Věchtová 1/0/0 zk 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SP4BP_2AB1 Angličtina pro speciální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
R. Mlýnková, J. Kollárová, G. Durnová, J. Vacek 0/1/0 zk 3
předp. SP4BP_1AB1
SP4BP_2NB1 Němčina pro speciální pedagogy - B
Pozn.: Kurz úrovně B1 zakončený testem na úrovni B1.
P. Hamalčíková, M. Mészárosová, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/1/0 zk 3
předp. SP4BP_1NB1

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie Z. Hons 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie R. Rybář 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2

 


 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I J. Šťáva 1/0/0 zk 3
 
SZ2BP_ZVZD Základy výchovy ke zdraví J. Gajdošová, V. Mužík, L. Procházková, A. Prokopová, J. Reissmannová, R. Slaný 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_KOM1 Pedagogická komunikace O. Šimoník, R. Pospíšil, J. Krátká, M. Novotná, L. Pištěková, M. Tannenbergerová, P. Vacek, P. Pivoda, H. Kneselová 0/1/0 z 1
 
SZ7BP_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy L. Gulová, E. Štěpařová 1/0/0 zk 3
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_AVT Digitální technologie
Pozn.: Znalost práce s PC. Orientace ve složitějším software.
P. Konupčík 0/2/0 z 2
 
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 
SZ7BP_NJ2 Deutsch in der Praxis 2
Pozn.: Konverzační kurz 2 - úroveň B1 (ERR)
P. Hamalčíková, M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2NB1 || SP4BP_2NB1 || SV4BP_2NB1
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 
SZ7BP_PPSP Poradenská psychologie pro pedagogy J. Dan 1/0/0 z 1
předp. SZ7BP_PtZP
SZ7BP_PTPS Patopsychologie a základy psych. poradenství J. Dan 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1

 


 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_DTLO Logika J. Strach 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky H. Borovská 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/2 z 2
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 
SZ7BP_NJ1 Deutsch in der Praxis 1
Pozn.: Konverzační kurz 1 - úroveň B1 (ERR)
P. Hamalčíková, M. Mészárosová, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2NB1 || SP4BP_2NB1 || SV4BP_2NB1
SZ7BP_OVEP Současné etické problémy M. Valach 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUS Úvod do sociologie Z. Hons 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie R. Rybář 1/0/0 z 1
 
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2

 


 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe
Pozn.: Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
J. Šťáva 0/0/2 z 2
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ7BP_IPx1 Individuální pedagogická praxe J. Šťáva 0/0/1 z 1
 
SZ7BP_NJ2 Deutsch in der Praxis 2
Pozn.: Konverzační kurz 2 - úroveň B1 (ERR)
P. Hamalčíková, M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2NB1 || SP4BP_2NB1 || SV4BP_2NB1
SZ7BP_OVLP Lidská práva v evropském kontextu
Pozn.: ukončení- formou písemného testu
M. Goňcová 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUE Úvod do ekonomie O. Králík 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVUP Úvod do politologie J. Nolč 1/0/0 z 1
 
SZ7BP_OVZE Základy estetiky a kulturologie
Pozn.: nezapisují studenti OV a ZSV
R. Rybář 1/0/0 k, z 1
 
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1