SPOLEČNÝ ZÁKLAD: N-SPD SPZP Speciální pedagogika N-SPD SPAN Speciální andragogika N-SPD SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Atributy: SZSP_NP_povinnost a SZSP_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ODI1 Obecná didaktika
O. Šimoník, P. Bastl, A. Bendová 1/0/0 zk 3
SZ7MP_ODI2 Seminář k obecné didaktice
P. Bastl, A. Bendová, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PPPs Pedagogická psychologie
R. Kohoutek, H. Ambrožová, J. Mareš, T. Škubalová, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
SZ7MP_PsOs Psychologie osobnosti
O. Čačka 1/0/0 z 1
SZ7MP_sPPs Seminář z pedagogické psychologie
D. Černá, R. Kohoutek, J. Mareš, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_1AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
G. Durnová, R. Mlýnková, J. Vacek, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, J. Kollárová, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová 0/2/0 z 3
SP4MP_1NB2 Němčina pro speciální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2. Předmět navazuje na bakalářské jazykové kurzy úrovně B1.
P. Hamalčíková, M. Mészárosová, G. Durnová, A. Hradilová, B. Janča, Z. Janoušková, J. Kollárová, H. Němcová, H. Reichová, M. Rybičková, R. Šopovová, J. Vacek 0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_ALP1 Alternativní pedagogika
Pozn.: Literatura, rozvrh i e-mailové kontakty na vyučující seminárních skupin jsou uvedeny v sylabu: www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
S. Střelec, H. Horká, O. Šimoník, H. Filová, M. Pavlovská, R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 1/0/0 k 2
SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice
Pozn.: Sylabus předmětu je uveden na stránkách www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika
R. Pospíšil, M. Novák, I. Kupčíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsSP Psychologie ve školní praxi - seminář
D. Černá, J. Mareš, J. Ševčíková, T. Škubalová, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
SZ7MP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy
R. Kohoutek, H. Ambrožová, D. Černá, J. Mareš, I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SP4MP_2AB2 Angličtina pro speciální pedagogy - D
Pozn.: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
G. Durnová, R. Mlýnková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_1AB2
SP4MP_2NB2 Němčina pro speciální pedagogy - D
Pozn.: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
M. Mészárosová, P. Hamalčíková, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SP4MP_1NB2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky
S. Střelec, R. Pospíšil 1/0/0 z 1
SZ2MP_DGN1 Pedagogická diagnostika
J. Šťáva, O. Šimoník, S. Střelec 1/0/0 zk 3
SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II
J. Šťáva 1/0/0 zk 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu
M. Poučová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ2MP_FOL2 Portfolio
J. Šťáva // z, - 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
AJ_BAW Základy akademického psaní
V. Eliášová, R. Vogel 0/0/0 z 2
RCSZ_NJV1 Deutsch fur Fortgeschrittene
Pozn.: Kurz je určen pro studenty PdF a další zájemce z ostatních fakult MU se znalostmi němčiny na úrovni B2 a výše.
M. Mészárosová, J. Vacek 0/2/0 z 2
SZ7MP_AJ2 Practical English for Intermediate Students 2
Pozn.: Konverzační kurz
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7MP_AJ1
SZ7MP_MET3 Metodologie 3
Pozn.: Zapisují studenti speciální pedagogiky a speciální andragogiky, kteří se chtějí ucházet o doktorské studium SP a absolvovali Metodologii 1 a Metodologii 2.
K. Pančocha 0/2/0 z 2
předp. SP7MP_MTO2