B-SPE TE3 Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro ZŠ

Atributy: TE2_BP_povinnost a TE2_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_CMTD Cvičení materiálů a technologie - dřevo, plasty
J. Pecina, P. Vybíral 0/2/0 z 2
TE2BP_CTG1 Cvičení z technické grafiky a konstrukce 1
Z. Hodis 0/0/2 z 2
TE2BP_MTDR Materiály a technologie - dřevo a plasty
J. Pecina 1/0/0 zk 3
TE2BP_PMTD Praktikum - dřevo a plasty 1
J. Pecina, P. Vybíral 0/2/0 z 2
TE2BP_TGK Technická grafika a konstrukce
Z. Hodis 1/0/0 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_CEL Cvičení z elektrotechniky
J. Hrbáček 0/2/0 z 2
předp. NOW ( TE2BP_ELE1 )
TE2BP_CTG2 Cvičení technické grafiky a konstrukce 2
Z. Hodis 0/1/0 zk 3
předp. TE2BP_CTG1
TE2BP_ELE1 Elektrotechnika 1
J. Hrbáček 1/0/0 z 1
předp. NOW ( TE2BP_CEL )
TE2BP_FZVM Fyzikální základy vědy o materiálu
V. Navrátil 1/0/0 zk 3
TE2BP_PMTP Praktikum - dřevo, plasty 2
J. Pecina, P. Vybíral 0/1/0 z 1

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_FPZ2 Francouzština pro začátečníky 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
I. Procházková 0/2/0 z 3
SZ7BP_DFL1 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 1
J. Hrbáček 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_ELE2 Elektrotechnika 2
J. Hrbáček 1/0/0 zk 3
předp. TE2BP_ELE1 && NOW ( TE2BP_PEL )
TE2BP_MTK1 Materiály a technologie - kovy 1
Z. Hodis 1/0/0 z 1
TE2BP_PEL Praktikum z elektrotechniky
J. Hrbáček 0/0/2 z 2
předp. TE2BP_ELE1 && NOW ( TE2BP_ELE2 )
TE2BP_PTK1 Praktikum - kovy 1
Z. Hodis, P. Vybíral 0/0/2 z 2
TE2BP_ZVT Základy výpočetní techniky
M. Dosedla, M. Kuneš 0/1/0 z 1

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_DPV Dopravní výchova na ZŠ
J. Pecina 1/0/0 z 1
předp. ! NOW ( TE2BP_EPD )
TE2BP_EPD Ekonomika a provoz domácnosti
Z. Friedmann, G. Štěpánová 1/0/0 z 1
předp. ! NOW ( TE2BP_DPV )

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_FPZ1 Francouzština pro začátečníky 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
I. Procházková 0/2/0 z 3
SZ7BP_DFL2 Využití Flash pro tvorbu multimediálních distančních opor 2
J. Hrbáček 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_DFL1
TE2BP_EHR Elektronika hrou
J. Hrbáček 0/0/2 z 2
TE2BP_ITE1 IT Essentials: PC Hardware and Software 1
M. Dosedla 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_ETR1 Elektronika 1
J. Hrbáček 1/0/0 z 1
předp. TE2BP_ELE2
TE2BP_KPV Kancelářské programové vybavení
M. Dosedla 0/2/0 z 2
TE2BP_MTK2 Materiály a technologie - kovy 2
Z. Hodis 1/0/0 zk 3
předp. TE2BP_MTK1
TE2BP_PTK2 Praktikum - kovy 2
Z. Hodis, P. Vybíral 0/0/2 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_CSTO Cvičení ze strojního obrábění
Z. Hodis, P. Vybíral 0/2/0 z 2
předp. ! NOW ( TE2BP_SPPR )
TE2BP_SPPR Speciální praktikum
P. Vybíral 0/0/2 z 2
předp. ! NOW ( TE2BP_CSTO )

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_FPZ2 Francouzština pro začátečníky 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
I. Procházková 0/2/0 z 3
TE2BP_HET Historie elektroniky
J. Pecina 1/0/0 z 1
TE2BP_ITE2 IT Essentials: PC Hardware and Software 2
M. Dosedla 0/2/0 zk 4
předp. TE2BP_ITE1


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_APG Aplikace počítačové grafiky
M. Dosedla 0/0/2 z 2
TE2BP_CET Cvičení z elektroniky
J. Hrbáček 0/0/2 z 2
předp. TE2BP_ETR1 && NOW ( TE2BP_ETR2 )
TE2BP_ETR2 Elektronika 2
J. Hrbáček 1/0/0 zk 3
předp. TE2BP_ETR1 && NOW ( TE2BP_CET )
TE2BP_OPX Oborová praxe
Z. Friedmann 0/0/0 z 2

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_LEP Lékařské přístroje
G. Štěpánová 2/0/0 z 2
předp. ! NOW ( TE2BP_TTV )
TE2BP_TTV Technika a technické vzdělávání
Z. Hodis 2/0/0 z 2
předp. ! NOW ( TE2BP_LEP )

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
FJBV_FPZ1 Francouzština pro začátečníky 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU.
I. Procházková 0/2/0 z 3
TE2BP_EHR Elektronika hrou
J. Hrbáček 0/0/2 z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_ARP Architektura počítačů
M. Dosedla 0/2/0 zk 4
předp. TE2BP_ZVT
TE2BP_DIG Digitální technika
J. Hrbáček 2/0/0 z 2
předp. TE2BP_ETR2 && NOW ( TE2BP_PET )
TE2BP_PET Praktikum z elektroniky
J. Hrbáček 0/0/2 z 2
předp. TE2BP_ETR2 && NOW ( TE2BP_DIG )
TE2BP_SVP Svět práce
Z. Friedmann 2/0/0 zk 4

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_CLP Cvičení z lékařských přístrojů
G. Štěpánová 0/0/1 z 1
předp. TE2BP_LEP
TE2BP_CTV Cvičení z techniky a technického vzdělávání
Z. Hodis 0/0/1 z 1