N-ZS TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro ZŠ

Atributy: TE2_NP_povinnost a TE2_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_CDI1 Cvičení z didaktiky 1
Z. Friedmann 0/0/1 z 1
TE2MP_DID1 Didaktika 1
Z. Friedmann 1/0/0 z 1
TE2MP_SAZ Stroje a zařízení
Z. Hodis 2/0/0 zk 4
TE2MP_TWA Tvorba www aplikací
M. Dosedla, M. Kuneš 0/0/2 z 2
TE2MP_VPX1 Výuková praxe 1
Z. Friedmann 0/0/0 z 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_PC1 Praktické činnosti na ZŠ 1 (dřevo, plasty)
J. Pecina 0/0/2 z 2
předp. ! NOW ( TE2MP_PC2 )
TE2MP_PC2 Praktické činnosti na ZŠ 2 (kovy)
K. Stibor 0/0/2 z 2
předp. ! NOW ( TE2MP_PC1 )

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_ITE1 IT Essentials: PC Hardware and Software 1
M. Dosedla 0/2/0 z 2
TE2MP_TEPS Technologie počítačových sítí
M. Dosedla 0/0/1 z 1


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_CDI2 Cvičení z didaktiky 2
Z. Friedmann 0/0/2 z 2
TE2MP_DAW Databáze a aktivní www stránky
M. Dosedla 0/0/2 z 2
předp. TE2MP_TWA
TE2MP_DID2 Didaktika 2
Z. Friedmann 1/0/0 z 1
TE2MP_ESY Elektronické systémy
J. Hrbáček 0/2/0 zk 4
TE2MP_VPX2 Výuková praxe 2
Z. Friedmann 0/0/0 z 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika)
J. Pecina 0/0/2 z 2
předp. ! NOW ( TE2MP_PC4 )
TE2MP_PC4 Praktické činnosti na ZŠ 4 (domácnost, konstrukční stavebnice)
K. Stibor 0/0/2 z 2
předp. ! NOW ( TE2MP_PC3 )

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2BP_ITE2 IT Essentials: PC Hardware and Software 2
M. Dosedla 0/2/0 zk 4
předp. TE2BP_ITE1
TE2MP_3DG 3D grafika
M. Dosedla 0/1/0 z 1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3
Z. Friedmann 0/0/2 z 2
TE2MP_DID3 Didaktika 3
Z. Friedmann 1/0/0 zk 3
TE2MP_DVT1 Didaktika VT 1
M. Dosedla 0/0/1 z 1
TE2MP_VPX3 Výuková praxe 3
Z. Friedmann 0/0/0 z 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_TZCE Technická zájmová činnost - elektronika
J. Hrbáček 0/0/2 z 2
TE2MP_TZCR Technická zájmová činnost - roboti, stavebnice
J. Hrbáček 0/0/2 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_ATC AutoCad
Z. Hodis 0/0/2 z 2
TE2MP_PRG Základy programování
M. Dosedla 0/0/1 z 1
TE2MP_TZCM Technická zájmová činnost - modelářství
Z. Hodis, P. Klíma 0/0/2 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
TE2MP_DID4 Didaktika 4
A. Hyprová 0/0/1 z 1
TE2MP_DVT2 Didaktika VT 2
M. Dosedla 0/2/0 zk, k 3
předp. TE2MP_DVT1
TE2MP_NVT Novinky ve vědě a technice
Z. Hodis 1/0/0 z 1