M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Výtvarná výchova

Atribut: VV1_MP_povinnost, VV1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_AVT1 Audiovizuální tvorba 1
M. Svobodová /2/ z 2
VV1BP_VVEK Experimentální kresba
H. Babyrádová 0/1/0 z 2
VV1BP_VVNM Netradiční materiály
B. Růžičková 0/2/0 z 2


6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1BP_AVT2 Audiovizuální tvorba 2
M. Svobodová /2/ z 2
VV1BP_VVSD Synkretická dílna
H. Babyrádová 0/2/0 z 2


7. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVD1 Dějiny výtvarné kultury 1
J. Havlíček, R. Horáček 0/2/0 z 2
VV1MP_VVKZ Kurz akční tvorby
R. Horáček 0/0/0 z 3


8. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVD2 Dějiny výtvarné kultury 2
M. Svobodová, J. Havlíček, R. Horáček 0/2/0 zk 4
VV1MP_VVZU Zprostředkování umění
A. Stuchlíková, R. Horáček 0/2/0 z 2


9. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVPA Praktická arteterapie
P. Vláčilová //16 z 2
VV1MP_VVTV Teorie VV
H. Stadlerová 0/1/0 zk 3


10. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV1MP_VVEX Exkurze
J. Havlíček, B. Růžičková, A. Stuchlíková, H. Stadlerová 0/0/0 z 2