N-SS VV2S Výtvarná výchova

Atributy: VV3_NP_povinnost a VV3_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3MP_VPx1 Výuková praxe 1
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3
VV7MP_A1 Atelier 1
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/3/0 z 3
VV7MP_DVV1 Didaktika I
H. Babyrádová 2/0/0 z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3_NMedia Kurz nových médií
M. Maruška, M. Svobodová // z 1
Vs3_TeSUZ Teoretický kurz - azylová zařízení
M. Maruška, M. Svobodová // z 1
VV7MP_VVM Vznik výtvarné moderny
R. Horáček 1/0/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3MP_VPx2 Výuková praxe 2
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3
VV7MP_A2 Atelier 2
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/3/0 zk 5
VV7MP_DUP3 Dějiny umění III P
J. Havlíček 2/0/0 z 2
VV7MP_DVP3 Dějiny umění III
J. Havlíček 0/2/0 z 2
VV7MP_DVV2 Didaktika II
H. Babyrádová 2/0/0 zk 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7MP_AKC Akční tvorba
M. Svobodová, R. Horáček 0/2/0 z 2
VV7MP_KZ Kurz
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/0/0 z 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV3MP_VPx3 Výuková praxe 3
J. Bružeňák, J. Francová, J. Havlíček, R. Horáček, L. Joanidis, P. Kamenický, J. Vaněk 0/0/0 z 3
VV7MP_A3 Atelier 3
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Eliška, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Strubl, J. Vaněk 0/3/0 zk 5
VV7MP_DUP4 Dějiny umění IV P
J. Havlíček 1/0/0 z 1
VV7MP_DVV3 Didaktika III
H. Babyrádová 2/0/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
Vs3_NMedia Kurz nových médií
M. Maruška, M. Svobodová // z 1
Vs3_TeSUZ Teoretický kurz - azylová zařízení
M. Maruška, M. Svobodová // z 1
VV7MP_DU4 Dějiny umění IV
J. Havlíček 0/2/0 zk 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7MP_TU Teorie umění
R. Horáček 2/0/0 z 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
VV7MP_A4 Atelier 4
H. Babyrádová, J. Bružeňák, J. Francová, L. Joanidis, P. Kamenický, B. Růžičková, J. Vaněk 0/3/0 z 4