B-SPE ZSV3S Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Atributy: ZSV3_BP_povinnost a ZSV3_BP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Během šestisemestrového Bc studia si student zapíše minimálně dva povinně volitelné předměty, nejlépe jeden z nabídky v podzimním semestru (3. nebo 5.) a jeden z nabídky v jarním semestru (4. nebo 6.).

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_DF1 Dějiny filozofie 1
E. Vonková 1/0/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_SDF1 )
OV3BP_DK Dějiny kultury
R. Rybář 2/0/0 zk 3
OV3BP_SDF1 Seminář k dějinám filozofie 1
E. Vonková 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DF1 )
OV3BP_SZSV Seminář k základům státovědy
J. Nolč 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_ZSV )
OV3BP_ZSV Základy státovědy
J. Nolč 1/0/0 zk 3
předp. NOW ( OV3BP_SZSV )

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_DE1 Dějiny etiky 1
M. Valach 1/0/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_SDE1 )
OV3BP_DF2 Dějiny filozofie 2
E. Vonková 2/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DF1 && NOW ( OV3BP_SDF2 )
OV3BP_ELCL Ekologie člověka
P. Jemelka 1/0/0 zk 3
OV3BP_SDE1 Seminář k dějinám etiky 1
M. Valach 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DE1 )
OV3BP_SDF2 Seminář k dějinám filozofie 2
E. Vonková 0/1/0 z 1
předp. OV3BP_DF1 && NOW ( OV3BP_DF2 )

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_PTP Příprava terénní praxe
S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2
M. Valach 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DE1 && OV3BP_SDE1
OV3BP_DF3 Dějiny filozofie 3
P. Jemelka 2/0/0 z 1
předp. ( OV3BP_DF2 )
OV3BP_DPT1 Dějiny politických teorií 1
M. Goňcová 2/0/0 z 1
OV3BP_ON Ontologie
P. Jemelka 2/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DF2
OV3BP_OPx1 Oborová praxe
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
OV3BP_SDE2 Seminář k dějinám etiky 2
M. Valach 0/1/0 z 1
předp. ( OV3BP_SDE1 )&& NOW ( OV3BP_DE2 )

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2
OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa
S. Novák 0/2/0 z 2
OV3BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení
R. Rybář 0/2/0 z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_DF4 Dějiny filozofie 4
P. Jemelka 2/0/0 zk 3
předp. ( OV3BP_DF2 && OV3BP_DF3 )
OV3BP_DPT2 Dějiny politických teorií 2
M. Goňcová 1/0/0 zk 3
předp. OV3BP_DPT1 && NOW ( OV3BP_SPT2 )
OV3BP_SPT2 Seminář k dějinám polit. teorií 2
M. Goňcová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_DPT1 )
OV3BP_UKL Úvod do kulturologie
R. Rybář 2/0/0 k 2

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_APP Aktuální politologické problémy
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV3BP_VEP Vybrané etické problémy
M. Valach 0/2/0 z 2
OV3BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd
R. Rybář 2/0/0 k 2
OV3BP_PTP Příprava terénní praxe
S. Novák, I. Schlixbierová 0/2/0 z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_CFS Česká filosofie
P. Jemelka 2/0/0 zk 3
OV3BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1
O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 zk 3
OV3BP_OPx1 Oborová praxe
J. Skácelová, R. Štěrba 0/0/0 z 1
OV3BP_SEP1 Seminář k ekonomii pro pedagogy 1
O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_EP1 )
OV3BP_SL1 Sociologie 1
Z. Hons 1/0/0 z 1
předp. OV3BP_DF4 && NOW ( OV3BP_SSL1 )
OV3BP_SSL1 Seminář k sociologii 1
Z. Hons 0/1/0 z 1
předp. OV3BP_DF4 && NOW ( OV3BP_SL1 )
OV3BP_SSVE Seminář k sociální a vzdělávací politice v EU
M. Goňcová 0/1/0 z 1
OV3BP_SVEU Sociální a vzdělávací politika v EU
Pozn.: Realizováno s podporou grantu Jeana Monneta C O1/150 Permanent Course
M. Goňcová 1/0/0 zk 3

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_ORF Osobní a rodinné finance
O. Králík 0/2/0 z 2
OV3BP_SASS Sociogeografické aspekty současného světa
S. Novák 0/2/0 z 2
OV3BP_SKM Soudobé kulturologické myšlení
R. Rybář 0/2/0 z 2

5. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_BE Bioetika
P. Jemelka 1/0/0 z 1
OV3BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2
O. Králík, R. Štěrba 1/0/0 k 2
předp. OV3BP_EP1
OV3BP_RE Religionistika
Z. Hons, M. Klapetek 2/0/0 z 2
OV3BP_SEP2 Seminář k ekonomii pro pedagogy 2
O. Králík, R. Štěrba 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_EP2 )
OV3BP_SL2 Sociologie 2
Z. Hons 1/0/0 k 2
předp. OV3BP_SL1 && NOW ( OV3BP_SSL2 )
OV3BP_SSL2 Seminář k sociologii 2
Z. Hons 0/1/0 z 1
předp. NOW ( OV3BP_sl2 )

6. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_APP Aktuální politologické problémy
J. Nolč 0/2/0 z 2
OV3BP_SBE Seminář k bioetice
P. Jemelka 0/2/0 z 2
předp. NOW ( OV3BP_BE )
OV3BP_VEP Vybrané etické problémy
M. Valach 0/2/0 z 2
OV3BP_VKPR Vybrané kapitoly z práva
S. Novák, M. Stehlík 0/2/0 z 2

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
OV3BP_FOSV Filosofické otázky společenských věd
R. Rybář 2/0/0 k 2