Studijní katalog pro akademický rok 2011/2012

B-SPE LFJ Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk

Rok přijetí ke studiu:

2009/2010 a dříve |   3. ročník

2010/2011 vč. a později | 1. a 2. ročník