Chemie pro 2. st. ZŠ - studium k rozšíření učitelské kvalifikace pro absolventy magisterského studia učitelství

Atributy: CK_CH4_povinnost a CK_CH4_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_1P1P Obecná chemie
H. Cídlová 24 hodin zk 5
CH2RC_1P1S Názvosloví anorganické chemie
I. Plucková 6 hodin z 3
CH2RC_1P2P Anorganická chemie
I. Plucková 12 hodin zk 5
CH2RC_1P2S Chemické výpočty
H. Cídlová 6 hodin z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_2P1L Laboratorní technika
I. Plucková 18 hodin z 3
CH2RC_2P1P Organická chemie
J. Šibor 12 hodin zk 5
CH2RC_2P1S Názvosloví organické chemie
J. Šibor 6 hodin z 3
CH2RC_2P2P Fyzikální chemie
H. Cídlová 12 hodin zk 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_3P1P Analytická chemie
L. Jančář 12 hodin zk 5
CH2RC_3P2P Biochemie
P. Ptáček 12 hodin zk 5
CH2RC_3P3P Obecná didaktika chemie
J. Budiš 12 hodin zk 4
CH2RC_3P4P Toxikologie
P. Ptáček 6 hodin zk 3


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_4P1L Školní chemické pokusy 1
I. Plucková 24 hodin z 5
CH2RC_4P1P Speciální didaktika chemie
J. Budiš, I. Plucková 24 hodin zk 5
CH2RC_4P1S Aplikovaná chemie
H. Cídlová 6 hodin z 3
CH2RC_4P2P Správná laboratorní praxe
P. Ptáček 6 hodin zk 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_5P1L Školní chemické pokusy 2
I. Plucková 24 hodin zk 5
CH2RC_5P1P Integrovaná přírodověda
I. Plucková 12 hodin zk 5
CH2RC_5P1S Pedagogická praxe z chemie
I. Plucková 10+5 hodin z 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CH2RC_6P1S Repetitorium chemie a didaktiky chemie
J. Šibor 24 hodin zk 5
CH2RC_6P2S Závěrečná práce
J. Šibor odevzdání práce zk 10