N-PD SOVC Sociální pedagogika a volný čas

Atributy: SV4_NP_povinnost a SV4_NP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_ICT ICT v práci sociálního pedagoga
J. Hrbáček 0/2/0 k 3
SV4MP_IKSP Interkulturní kompetence sociálního pedagoga
L. Gulová 0/2/0 k 3
SV4MP_PDG2 Pedagogicko-psychologická diagnostika 2
T. Kohoutek, J. Mareš 0/2/0 zk 5
SV4MP_PRVC Projektování a výzkum ve volném čase
J. Němec 0/2/0 k 3
SV4MP_PSHG Psychohygiena
V. Šuráňová 1/0/0 k 3
SV4MP_PSVL Psychologie vedení lidí
P. Soják 0/2/0 zk 4
SV4MP_SPPR Sociální patologie a prevence (přednáška)
T. Čech 1/0/0 zk 3
SV4MP_SPPS Sociální patologie a prevence (seminář)
T. Čech 0/1/0 z 2
SV4MP_VYZM Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu
J. Němec 2/0/0 zk 5

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_1AB2 Angličtina pro sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
J. Vacek, J. Kollárová 0/2/0 z 3
SV4MP_1NB2 Němčina pro sociální pedagogy - C
Pozn.: Kurz úrovně B2 navazuje na kurz B1 z bakalářského studia.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 3

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_DVSP Dramatická výchova v profesi sociálního pedagoga
L. Remsová 0/2/0 k 3
SV4MP_EEV Etická a estetická výchova (přednáška)
R. Šíp 1/0/0 zk 3
SV4MP_EEVS Etická a estetická výchova (seminář)
R. Šíp 0/1/0 z 1
SV4MP_ETOP Etopedie a metodika řešení výchovných problémů
T. Čech 1/0/0 zk 3
SV4MP_ETOS Etopedie – kasuistický seminář
T. Čech 0/1/0 z 1
SV4MP_KOMP Komparativní pedagogika
T. Janík 1/0/0 zk 3
SV4MP_MAVC Management a řízení institucí ve volném čase
P. Soják 2/0/0 zk 4
SV4MP_SPT Sociálně pedagogické teorie
D. Klapko 1/0/0 zk 3
SV4MP_SPTS Analýza sociálně pedagogických teorií (seminář)
D. Klapko 0/2/0 z 3
SV4MP_SVVC Sociologie výchovy a volného času
R. Šíp 1/0/0 zk 3
SV4MP_TVSJ Terénní výzkum sociálních jevů
J. Němec 0/2/0 k 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_2AB2 Angličtina pro sociální pedagogy - D
Pozn.: Nutno mít absolvovaný předchozí předmět typu C. Studenti skládají závěrečný test na úrovni B2 ERR.
J. Vacek, J. Kollárová, G. Durnová 0/2/0 zk 4
předp. SV4MP_1AB2
SV4MP_2NB2 Němčina pro sociální pedagogy - D
Pozn.: Nutno mít absolvovaný předchozí předmět typu C. Studenti skládají závěrečný test na úrovni B2.
M. Mészárosová, E. Matyášová, G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 zk 4
předp. SV4MP_1NB2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)
P. Soják 0/0/0 z 1
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika)
T. Čech, P. Soják 0/0/0 z 1
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_ANGE Gerontagogika (přednáška)
L. Gulová 1/0/0 zk 3
SV4MP_ANGS Gerontagogika (seminář)
L. Gulová 0/1/0 z 1
SV4MP_APPR Aplikované právo
M. Kokeš 1/0/0 zk 3
SV4MP_APPS Aplikovaná sociální psychologie
J. Mareš, L. Remsová, J. Mareš 0/2/0 z 3
SV4MP_DOBR Metodika práce s dobrovolníky
M. Vodičková 0/1/0 k 2
SV4MP_PSYT Psychoterapeutické systémy
P. Soják 2/0/0 k 3
SV4MP_SEN Aktivizace seniorů v praxi
L. Gulová, E. Štěpařová 0/3/0 k 4
SV4MP_TER Metody a techniky terapií
P. Soják 0/2/0 z 3
SV4MP_TMSP Teorie a metody sociální práce
L. Gulová, M. Stanoev 1/0/0 zk 3
SV4MP_TMSS Teorie a metody sociální práce (seminář)
M. Stanoev 0/1/0 z 2
SV4MP_ZSVZ Základy supervize v pomáhajících profesích
B. Horská 0/1/0 z 2

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
SZ7MP_AJ1 Practical English for Intermediate Students 1
Pozn.: Konverzační kurz.
G. Durnová, J. Kollárová, J. Vacek 0/2/0 z 2
předp. SZ7BP_2AB1 || SZ7MP_2AB2 || SP4BP_2AB1 || SP4MP_2AB2 || SV4BP_2AB1 || SV4MP_2AB2
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných
L. Remsová 0/0/0 z 2
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SV4MP_PX Souvislá pedagogická a badatelská praxe
T. Čech, D. Denglerová, L. Gulová, D. Klapko, J. Němec, L. Remsová, P. Soják, R. Šíp, E. Štěpařová, M. Vodičková 0/0/0 z 12

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuUčiteléRozsah Uk.Kr.
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2
E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium
P. Knecht, M. Kubiatko, P. Najvar 0/2/0 z 2