Studijní katalog pro CŽV 2014/15

 

1. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět

2. Rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět pro SŠ

3. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy

4. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ

5. Rozšiřující program speciální pedagogiky

6. Učitelství pro mateřské školy

7. Učitelství pro 1. stupeň základní školy

8. Doplňující pedagogické programy

9. Specializační programy

10. Programy podle akreditovaných studijních programů