N-SS UOP Učitelství odborných předmětů pro SŠ (kombinované studium)
N-SS UOPS Učitelství odborných předmětů pro SŠ - specializace služby (dvouoborové kombinované studium)

Atributy: NSS_UOP_K_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
Studenti jednooborobveho studia UOP si volí PV předmety dle své specializace. Studenti dvouoborového studia UOPS si PV předměty nezapisují.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_0001 Veřejná ekonomika   12 hodin zk 4
UOPK_0002 Personální management   10 hodin k 2
UOPK_0003 Úvod do oborových didaktik   10 hodin k 2
UOPK_0004 Základy vyšší matematiky   10 hodin z 2
UOPK_0017 Obecná didaktika   8 hodin zk 4

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SZ3MK_CJAJ Anglický jazyk pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen testem na úrovni B2.
  14 h zk 4
SZ3MK_CJNJ Německý jazyk pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen testem na úrovni B2.
  14 h zk 4
SZ3MK_CJRJ Ruský jazyk pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen testem na úrovni B2.
  15 hodin zk 4
UOPK_1001 Podnikové informační systémy   10 hodin k 3
UOPK_1002 Chemické látky v praxi   10 hodin k 3
UOPK_2000 Úvod od studia - Technické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
  1 hodina - 0
UOPK_2001 Fyzikální principy techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
UOPK_2000 || UOPK_4000 10 hodin z 2
UOPK_2002 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
UOPK_2000 || UOPK_4000 10 hodin z 2
UOPK_3000 Úvod od studia - Obchod a služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
  1 hodina - 0
UOPK_4000 Úvod od studia - Dopravní služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
  1 hodina - 0
UOPK_5000 Úvod od studia - Zdravotnické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
  1 hodina - 0
UOPK_6001 Výživa a hygiena potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 10 hodin z 2
UOPK_6002 Biosféra
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 10 hodin z 2

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_8001 Konstruování   8 hodin z 2
UOPK_8002 Psychohygiena   8 hodin z 2
UOPK_8003 Technická mechanika   8 hodin z 3
UOPK_8004 Stavební technologie 1   8 hodin z 2

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_0005 Didaktika odborných předmětů   12 hodin zk 3
UOPK_0006 Daňový systém ČR   12 hodin zk 3
UOPK_0007 Strategický marketing a management   10 hodin k 2
UOPK_0008 Tvorba multimediálních distančních opor   10 hodin k 2
UOPK_0018 Alternativní pedagogika   6 hodin zk 3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_1003 Pedagogický výzkum   10 hodin k 3
UOPK_2003 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 && rocnik ( 1 ) 10 hodin k 3
UOPK_2004 Části strojů
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
( UOPK_2000 && rocnik ( 1 )) || UOPK_4000 8 hodin z 2
UOPK_2005 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 && rocnik ( 1 ) 8 hodin z 2
UOPK_3001 Oborová legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 8 hodin z 2
UOPK_3002 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 8 hodin z 2
UOPK_4001 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 6 hodin z 2
UOPK_4002 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 15 hodin zk 3
UOPK_5001 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 10 hodin z 2
UOPK_5002 Nové materiály ve zdravotnictví
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 10 hodin z 2
UOPK_6003 Technologie potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 10 hodin k 3

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_8005 Strojírenská technologie 2   12 hodin k 3
UOPK_8006 Stavební technologie 2   12 hodin k 3
UOPK_8007 Statistika   10 hodin k 3
UOPK_8008 Metodika řešení problémových výchovných situací   8 hodin z 2

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_0009 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 1   8 hodin z 2
UOPK_0010 Ekonomika a finanční řízení podniku   10 hodin zk 3
UOPK_0011 Odborná praxe 1   15 hodin z 5
UOPK_0012 Seminář z didaktiky odborných předmětů   10 hodin z 2
UOPK_0019 Školská politika, školský systém a legislativa   6 hodin zk 3

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_1004 Ekologické aspekty lidské činnosti   8 hodin z 2
UOPK_1005 Tvorba výukových programů   8 hodin k 3
UOPK_1006 Metrologie   8 hodin z 2
UOPK_2006 Počítačová podpora konstruování
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 8 hodin z 2
UOPK_2007 Povrchové úpravy materiálů
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 8 hodin z 3
UOPK_3003 Zbožíznalství
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 10 hodin z 3
UOPK_4003 Fyzika v dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 6 hodin z 2
UOPK_4004 Ekonomika a ekologie v silniční dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 10 hodin z 3
UOPK_5003 Léčivé rostliny
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 8 hodin z 3
UOPK_6004 Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 8 hodin z 2

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_8009 Části strojů 2   10 hodin z 2
UOPK_8010 Programování na CNC strojích   15 hodin z 3
UOPK_8011 Stavební konstrukce   10 hodin z 2
UOPK_8012 Aplikované výukové technologie   10 hodin z 2

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_0013 Řízení kvality obchodu a služeb   10 hodin k 3
UOPK_0014 Obchodní a pracovní právo   10 hodin k 3
UOPK_0015 Odborná praxe 2   15 hodin z 5
UOPK_0016 Pedagogická diagnostika   8 hodin z 2

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_2008 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
UOPK_2000 && rocnik ( 2 ) || UOPK_4000 12 hodin k 4
UOPK_2009 Nanotechnologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 10 hodin z 2
UOPK_2010 Aplikovaná elektrotechnika a komunikace
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
UOPK_2000 || UOPK_4000 8 hodin k 3
UOPK_3004 Společenský protokol
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 8 hodin z 2
UOPK_3005 Spotřební a kosmetická chemie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 10 hodin k 3
UOPK_4005 Dopravní legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 10 hodin zk 3
UOPK_5004 Zdravotní prevence a epidemiologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 8 hodin k 3
UOPK_5005 Pečovatelské služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 12 hodin z 2
UOPK_6005 Ekonomika a řízení podniků obchodu a služeb
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 12 hodin k 4

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
UOPK_8013 Diplomový seminář   5 hodin z 1
UOPK_8014 Programy pro statistické zpracování dat   8 hodin z 2
UOPK_8015 Projektování a tvorba školních vzdělávacích programů   8 hodin z 2