ZS Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ

Atributy: CCV_CJ1RZSAJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

Studenti si nejlépe na konci 2. semestru, nejpozději na začátku 3. semestru najdou školitele, pod jehož vedením budou psát závěrečnou práci, který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

 

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1RC_DI1A Didaktika 1A
konzultace z 4
AJ1RC_FFOA Fonetika a fonologie A
konzultace k 4
AJ1RC_GRAA Gramatika A
konzultace z 4
AJ1RC_JC1A Jazyková cvičení 1A
konzultace z 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1RC_DI1B Didaktika 1B
konzultace k 4
AJ1RC_FFOB Fonetika a fonologie B
konzultace zk 5
AJ1RC_GRAB Gramatika B
konzultace z 4
AJ1RC_JC1B Jazyková cvičení 1B
konzultace zk 5


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1RC_DARA Dějiny a reálie A
konzultace z 2
AJ1RC_DI2A Didaktika 2A
AJ1RC_DI1A && AJ1RC_DI1B konzultace z 4
AJ1RC_JC2A Jazyková cvičení 2A
AJ1RC_JC1A && AJ1RC_JC1B konzultace zk 5
AJ1RC_PPRA Psaný projev 1
konzultace z 6
AJ1RC_ZP Závěrečná práce
konzultace z 1


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ1RC_DI2B Didaktika 2B
konzultace z 4
AJ1RC_JC2B Jazyková cvičení 2B
konzultace z 6
AJ1RC_LDM1 Literatura pro děti 1
konzultace z 4
AJ1RC_OZP Odevzdání závěrečné práce
z 2
AJ1RC_PPRB Psaný projev 2
konzultace z 4