C-CV CJ3S Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (nultý ročník)

Atributy: CCV_CJ3S_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
CJ3BP_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka     zk 3
CJ3BP_JKFo Kapitoly z fonetiky a fonologie českého jazyka     z 1
CJ3BP_JUJJ Úvod do studia jazyka a jazykovědy     k 2
CJ3BP_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy     z 2
CJ3BP_L9K1 Kapitoly z české literatury 19. století 1     z 1
CJ3BP_L9S1 Česká literatura 19. století 1     z 1

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
CJ3BP_JKMo Kapitoly z morfologie současného českého jazyka     z 1
CJ3BP_JMor Morfologie současného českého jazyka     zk 4
CJ3BP_LKT1 Kapitoly z literární teorie 1     z 1
CJ3BP_LTL1 Teorie literatury 1     z 2
CJ3BP_L9K2 Kapitoly z české literatury 19. století 2     z 1
CJ3BP_L9S2 Česká literatura 19. století 2 CJ3BP_L9S1   zk 4