C-CV MS Učitelství pro mateřské školy (Rozšiřující studium je určeno učitelům s aprobací pro 1. stupeň ZŠ)

Atributy: CCV_CZVMS_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_DiJV Didaktika jazykové výchovy
MSBK_UJKF && MSBK_JKKD 8 hodin zk 4
MSBK_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy
8 hodin k 3
MSBK_LLM5 Literatura 5
Pozn.: Didaktika literární výchovy
MSBK_LLM3 8 z 2
MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika
NOW ( MSBK_PPP2 ) 12 hodin zk 5
MSBK_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2
MSBK_VMPP && MSBK_PPP1 && NOW ( MSBK_PDDI ) 12 hodin za semestr z 2
MSBK_PP2 Předškolní pedagogika 2
MSBK_PP1 12 hodin zk 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_DVKZ Didaktika tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
MSBK_VKZ 8 hodin konzultací z 2
MSBK_KPV2 Kurikulum předškolního vzdělávání 2 (třídní management)
MSBK_KPV1 && MSBK_PP2 && NOW ( MSBK_PPP3 ) 8 hodin k 3
MSBK_RMPV Rozvíjení matematických představ v předškolním věku
8 hodin z 2
MSBK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2
MSBK_SPP1 3 týdny z 3
MSBK_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her
4 hodiny z 1
MSBK_VC4 Výtvarné činnosti 4 (didaktika výtvarné výchovy)
konzultace 8 hodin z 2
MSBK_ZP Závěrečná práce
z 4
MSBK_ZPMS Základy psychologie pro MŠ
8 hodin zk 4