C-CV DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy

Atributy: CCV_DAPAJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

Studenti si nejlépe na konci 4. semestru, nejpozději na začátku 5. semestru najdou školitele, pod jehož vedením budou psát závěrečnou práci a který jim sdělí své požadavky, zadá četbu, případně i harmonogram konzultací s konkrétními úkoly.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_FF1A Fonetika a fonologie A
z 4
AJ2RC_GR1A Gramatika A
z 4
AJ2RC_LDML Literatura pro děti
z 4
AJ2RC_PJ1A Praktický jazyk 1A
z 8
AJ2RC_ZJAZ Úvod do lingvistiky
z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_DRVB Dějiny a reálie Velké Británie
z 2
AJ2RC_FF1B Fonetika a fonologie B
zk 6
AJ2RC_GR1B Gramatika B
z 9
AJ2RC_PJ1B Praktický jazyk 1B
zk 8
AJ2RC_UVLI Úvod do studia literatury
z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_ACAD Akademické psaní
z 2
AJ2RC_DIDA Didaktika
z 2
AJ2RC_PJ2A Praktický jazyk 2A
z 4
AJ2RC_STAL Britská literatura od počátků po romantismus
k 5
AJ2RC_SYNA Syntax A
z 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_DI2B Didaktika 1
z 2
AJ2RC_FUKS Funkční a komunikativní syntax
k 4
AJ2RC_NOAL Britská literatura od 1845 do 1945
k 5
AJ2RC_PJ2B Praktický jazyk 2B
AJ2RC_PJ2A z 4
AJ2RC_SYNB Syntax B
zk 5


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_AML1 Americká literatura do roku 1945
k 4
AJ2RC_ASC2 Dějiny a reálie USA
z 2
AJ2RC_DI3A Didaktika 2
k 4
AJ2RC_LEX Lexikologie
k 4
AJ2RC_PJ3A Praktický jazyk 3A
zk 6
AJ2RC_VYPA Výuková praxe
z 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ2RC_AML2 Britská a americká literatura od roku 1945
k 4
AJ2RC_DI3B Didaktika 3
zk 4
AJ2RC_STYL Stylistika
k 4
AJ2RC_TEST Testování a hodnocení
z 4
AJ2RC_ZP Závěrečná práce
z 4