C-CV DAP Český jazyk a literatura pro základní školy

Atributy: CCV_DAPCJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka
8 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_JLex Lexikologie českého jazyka
8 hodin v semestru z 2
CJ2RC_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
8 hodin v semestru k 2
CJ2RC_JZOn Základy onomastiky
6 hodin v semestru k 2
CJ2RC_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež
z 2
CJ2RC_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy
k 4
CJ2RC_L19S Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1
zk 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JMor Morfologie českého jazyka
12 hodin v semestru zk 6
CJ2RC_JSla Základy slavistiky
10 hodin v semestru k 4
CJ2RC_JTSC Tvoření slov v českém jazyce
8 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_LSVE Světová literatura 20. století
z 2
CJ2RC_LTLU Teorie literatury pro učitele
zk 6
CJ2RC_L2OS Česká literatura 1. poloviny 20. století
zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JDC1 Didaktika českého jazyka 1
10 hodin v semestru z 2
CJ2RC_JHMC Historická mluvnice českého jazyka
10 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_JSCJ Stylistika českého jazyka
10 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_JSy1 Syntax českého jazyka 1
10 hodin v semestru z 2
CJ2RC_LLKT Literární kritika a textologie
z 2
CJ2RC_LStC Starší česká literatura
k 4
CJ2RC_L45S Česká literatura po r. 1945
zk 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JDC2 Didaktika českého jazyka 2
10 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_JDi Dialektologie
8 hodin v semestru z 2
CJ2RC_JSy2 Syntax českého jazyka 2
Pozn.: Předmět je možné zakončit jen po úspěšném složení zápočtu z předmětu CJ2RC_JSy1.
4 hodiny v semestru zk 3
CJ2RC_JVCJ Historický vývoj češtiny
8 hodin v semestru zk 4
CJ2RC_LDLV Didaktika literární výchovy
k 4
CJ2RC_LPML Literatura pro mládež
zk 5
CJ2RC_LPNL Průhledy do nejnovější české literatury
z 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JJAT Jazyková analýza textu
12 hodin v semestru z 2
CJ2RC_LALV Aktuální otázky literární vědy
k 4
CJ2RC_LPDC Průvodce dějinami české literatury
k, z 4

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJ2RC_JSZP Seminář k závěrečné práci
8 hodin v semestru z 20
CJ2RC_LSZP Seminář k závěrečné práci
práce na DP z 20