C-CV DAP Dějepis pro základní školy

Atributy: CCV_DAPDE_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_PVH Pomocné vědy historické
20 hodin zk 3
De2RC_UDP Dějiny pravěku
20 hodin zk 3
De2RC_UDSD Úvod do studia dějepisu
10 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_HPR Historický proseminář
20 hodin zk 3
De2RC_UDS Starověk
30 hodin zk 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DST Středověk
40 hodin zk 5
De2RC_LAH1 Latina pro historiky
10 hodin k 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DRN Raný novověk
40 hodin zk 5
De2RC_NPH Němčina pro historiky
10 hodin k 2


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DD1 Didaktika 1
z 3
De2RC_19ST Dějiny 19. století
40 hodin zk 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
De2RC_DD2 Didaktika 2
zk 3
De2RC_ZP Závěrečná práce
konzultace z 5
De2RC_20ST Dějiny 20. století
40 hodin zk 5