C-CV DAP Matematika pro ZŠ

Atributy: CCV_DAPMA_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_ALG1 Algebra 1
16 zk 5
MA2RC_MAN1 Matematická analýza 1
16 zk 5
MA2RC_RSM1 Repetitorium středoškolské matematiky 1
12 z 2
MA2RC_UVOD Úvod do studia matematiky
16 k 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_ALG2 Algebra 2
16 k 4
MA2RC_KOGE Konstrukční geometrie
16 zk 5
MA2RC_MAN2 Matematická analýza 2
16 zk 5
MA2RC_RSM2 Repetitorium středoškolské matematiky 2
12 z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_ALG3 Algebra 3
12 zk 4
MA2RC_GEO1 Geometrie 1
16 k 4
MA2RC_KOMB Kombinatorika
8 z 2
MA2RC_MAN3 Matematická analýza 3
12 zk 4
MA2RC_PPO1 Programování a počítače 1
12 z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_GEO2 Geometrie 2
24 zk 6
MA2RC_MRU1 Metody řešení matematických úloh 1
8 z 2
MA2RC_PPO2 Programování a počítače 2
12 zk 4
MA2RC_PRST Pravděpodobnost a statistika
16 k 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_DMA1 Didaktika matematiky 1
32 zk 9
MA2RC_MRU2 Metody řešení matematických úloh 2
8 z 2
MA2RC_SEZP Seminář k závěrečné práci
4 z 1
MA2RC_TEOM Teorie množin
16 zk 5


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MA2RC_DMA2 Didaktika matematiky 2
16 zk 8
MA2RC_HIMA Historie matematiky
12 k 3
MA2RC_VSEM Výběrový seminář
8 z 2
MA2RC_ZP Závěrečná práce
16 z 5