C-CV DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy

Atributy: CCV_DAPNJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_AA10 Úvod do studia němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční ve čtvrtek.
! NJP_UJA 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_B101 Jazyková cvičení B1 - 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_1JCV)
(! NJ2BP_1JCV )&&(! N2BP_1JCV )&&(! NJ2BK_1JCV )&&(! N2BK_1JCV ) 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D201 Gramatická cvičení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_1GRA )&&(! N2BP_1GRA )&&(! NJ2BK_1GRA )&&(! N2BK_1GRA ) 12 hodin v kombinované formě z 1
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_2FOF )&&(! N2BP_2FOF )&&(! NJ2BK_2FOF )&&(! N2BK_2FOF ) 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
N2MK_1DLI Dětská literatura 1   6 hodin z 2

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_B102 Jazyková cvičení B1 - 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_2JCV )&&(! N2BP_2JCV )&&(! NJ2BK_2JCV )&&(! N2BK_2JCV ) 24 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě k, z 1
N2MK_2DLI Dětská literatura 2   6 hodin zk 5

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_SYX2 )&&(! N2BP_SYX2 )&&(! NJ2BK_SYX2 )&&(! N2BK_SYX2 ) 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
! NJP_DEJ 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
N2BK_5JCV Jazyková cvičení a reálie 5 N2BK_4JCV 12 hodin z 4
N2MK_1DID Didaktika 1   12 hodin z 4
N2M_PxP Náslechová oborová praxe průběžná   min. 10 náslechů z 4

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě zk 2
N2BK_6JCV Jazyková cvičení a reálie 6 N2BK_4JCV && N2BK_5JCV 3 hodiny zk 8
N2MK_2DID Didaktika 2   12 hodin k 4

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
  12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
  12 hodin v kombinované formě k, z 1
N2MK_3DID Didaktika 3   12 hodin zk 5
N2MK_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3 N2MK_2JCV 12 hodin z 4
NJ_X1111 Výuková praxe průběžná   5 hodin z 2

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce   konzultace z 2

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání)   konzultace a odevzdání práce z 4
N2MK_4DID Didaktika 4   3 hodiny z 2
N2MK_4JCV Jazyková cvičení - závěrečná zkouška N2MK_1JCV && N2MK_2JCV && N2MK_3JCV 6 hodin zk 6
NJ_X1111 Výuková praxe průběžná   5 hodin z 2

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.