C-CV DAP Občanská výchova pro základní školy

Atributy: CCV_DAPOV_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DF1 Dějiny filozofie 1
konzultace zk 4
OV2RC_DK Dějiny kultury
konzultace zk 4
OV2RC_ZSV Základy státovědy
konzultace k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DE Dějiny etiky
konzultace zk 4
OV2RC_DF2 Dějiny filozofie 2
konzultace zk 4
OV2RC_RE Religionistika
konzultace z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DPT Dějiny politických teorií
konzultace zk 4
OV2RC_KL Úvod do kulturologie
konzultace k 2
OV2RC_SL Sociologie
konzultace zk 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_DOV1 Didaktika OV 1
konzultace z 2
OV2RC_EI Evropské integrace
konzultace zk 4
OV2RC_EP Ekonomie pro pedagogy
konzultace zk 4


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_CFS Česká filozofie
konzultace z 2
OV2RC_DOV2 Didaktika OV 2
konzultace zk 3
OV2RC_ET Etika
konzultace z 2
OV2RC_MV Mezinárodní vztahy
konzultace k 2


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
OV2RC_ES Estetika
konzultace k 2
OV2RC_ZP Závěrečná práce
konzultace z 5
OV2RC_ZPZS Základní poznatky o Zemi a společnosti
konzultace k 2