C-CV DAP Přírodopis pro ZŠ

Atributy: CCV_DAPPR_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Bi2RC_1P1P Neživá příroda
18 hodin zk 5
Bi2RC_1P1S Neživá příroda – praktické činnosti
6 hodin z 2
Bi2RC_1P2P Obecná biologie
18 hodin zk 5
Bi2RC_1P2S Obecná biologie – praktické činnosti
6 hodin z 2

2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Bi2RC_2P1P Biologie sinic, hub a řas
12 hodin zk 4
Bi2RC_2P1S Biologie sinic, hub a řas - praktické činnosti
6 hodin z 2
Bi2RC_2P2P Biologie bezobratlých
12 hodin zk 4
Bi2RC_2P2S Biologie bezobratlých – praktické činnosti
6 hodin z 2
Bi2RC_2P3S Terénní cvičení (neživá příroda, botanika, zoologie)
18 hodin z 3

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
Bi2RC_3P1P Základy antropologie
 
  24 hodin zk 5
Bi2RC_3P1S Základy antropologie – praktické činnosti
 
  6 hodin z 2
Bi2RC_3P2P Botanika vyšších rostlin
 
  12 hodin zk 4
Bi2RC_3P3P Didaktika přírodopisu
 
  12 hodin zk 4

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
Bi2RC_4P1P Biologie strunatců
 
  12 hodin zk 4
Bi2RC_4P1S Biologie strunatců – praktické činnosti
 
  6 hodin z 2
Bi2RC_4P2P Speciální didaktika přírodopisu
 
  12 hodin z 2
Bi2RC_4P3P Základy genetiky
 
  12 hodin zk 4
Bi2RC_4P4C Komplexní terénní cvičení
 
  30 hodin z 4

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
Bi2RC_5P1P Ekologie
 
  18 hodin zk 5
Bi2RC_5P2P Fyziologie organismů
 
  18 hodin zk 5
Bi2RC_5P3S Pedagogická praxe z přírodopisu
 
  10 + 5 hodin z 5

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
Bi2RC_6P1P Základy etologie
 
  6 hodin z 2
Bi2RC_6P1S Školní biologické pokusy
 
  18 hodin z 5
Bi2RC_6P2S Závěrečná práce
 
  konzultace ZP z 10