C-CV DAP Ruský jazyk a literatura pro základní školy

Atributy: CCV_DAPRJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_DIS1 Didaktika RJ 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_DLP1 Dětská literatura 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_LEP1 Lexikologie 1   12 bezkontanktních hodin z 1
RJ2RC_PJC1 Praktická jazyková cvičení 1     z 1
RJ2RC_SFP1 Stará ruská literatura a folklór 1   6 hodin bezkontaktní výuky zk 3
RJ2RC_STP1 Stylistika 1   12 bezkontanktních hodin z 1
RJ2RC_SYP1 Syntax 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 1

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_JSS1 Jazykový seminář 1   8 bezkontaktních hodin z 4
RJ2RC_LES1 Seminář z lexikologie 1     z 2
RJ2RC_PGS1 Praktická gramatika 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 2
RJ2RC_SYS1 Seminář ze syntaxe 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 2

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_DIS2 Didaktika RJ 2   6 hodin bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_PJC2 Praktická jazyková cvičení 2     z 1
RJ2RC_SLP1 Současná ruská literatura 1   6 hodin bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_STP2 Stylistika 2   12 bezkontanktních hodin zk 3
RJ2RC_SYP2 Syntax 2   6 hodin bezkontaktní výuky zk 3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_JSS2 Jazykový seminář 2   12 bezkontaktních hodin z 4
RJ2RC_PGS2 Praktická gramatika 2   6 hodin bezkontaktní výuky z 2
RJ2RC_STS2 Seminář ze stylistiky 2     z 2
RJ2RC_SYS2 Seminář ze syntaxe 2   6 hodin bezkontaktní výuky z 2

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_DIS3 Didaktika RJ 3   6 hodin bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_LRP1 Literatura ruská 1   6 hodin bezkontaktní výuky zk 3
RJ2RC_PCS1 Překladová cvičení 1   4 hodiny bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3     zk 3

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_JSS3 Jazykový seminář 3   12 bezkontaktních hodin z 4

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_DIS4 Didaktika RJ 4   6 hodin bezkontaktní výuky zk 3
RJ2RC_PCS2 Překladová cvičení 2   3 hodiny bezkontaktní výuky z 1
RJ2RC_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4     z 1

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1     z 2

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_DPS1 Seminář k diplomové práci 1     z 4

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
RJ2RC_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2     zk 4
RJ2RC_KPC1 Klauzurní práce 1     z 2
RJ2RC_ZP Závěrečná práce     z 2

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.