C-CV SP Speciální pedagogika

Atributy: CCV_DAPSP_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_MTO Metodologie
8 hodin zk 6
SP4RC_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
8 hodin k 4
SP4RC_SP Speciální pedagogika
8 hodin zk 6
SP4RC_SVTP Strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením
12 hodin zk 12
SP4RC_ZZDN Základy zdravotních nauk
8 hodin zk 6


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_NEUR Neurologie
8 hodin zk 6
SP4RC_OFTA Oftalmologie
8 hodin zk 6
SP4RC_PEDI Pediatrie
8 hodin zk 6
SP4RC_PPS1 Patopsychologie 1
16 hodin k 6
SP4RC_PSCH Psychiatrie
8 hodin zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_DDZP Diagnostické domény žáků se zdravotním postižením
16 hodin zk 12
SP4RC_INDI Inkluzivní didaktika
16 hodin zk 12
SP4RC_ISPP Integrativní speciální pedagogika
8 hodin zk 6
SP4RC_MSP1 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1
16 hodin zk 8
SP4RC_ORLF ORL, foniatrie
Pozn.: Tento předmět si zapisují všichni studenti logopedie a surdopedie, kteří neabsolvovali předmět Foniatrie v bakalářském studiu.
8 hodin zk 6


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_MSP2 Didaktiky předmětů pro 1. stupeň základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2
16 hodin zk 8
SP4RC_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika
16 hodin k 6

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_SP1a Specializace 1a logopedie
Pozn.: Specializace 1 - možnost výběru mezi 1a a 1b.
40 hodin zk 18
SP4RC_SP1b Specializace 1b psychopedie
Pozn.: Specializace 1 - možnost výběru mezi 1a a 1b.
40 hodin zk 18


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_SSP3 Specializace 3 Specifické poruchy učení
32 hodin zk 16

5. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_SP2c Specializace 2c surdopedie
Pozn.: Specializace 2 - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f
32 hodin zk 16
SP4RC_SP2d Specializace 2d somatopedie
Pozn.: Specializace 2 - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f
32 hodin zk 16
SP4RC_SP2e Specializace 2e oftalmopedie
Pozn.: Specializace 2 - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f
32 hodin zk 16
SP4RC_SP2f Specializace 2f etopedie
Pozn.: Specializace 2 - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f
32 hodin zk 16


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4RC_MSP3 Didaktiky předmětů pro 1. stupeň základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
8 hodin k 6
SP4RC_OPRX Odborná praxe souvislá
praxe 32 hodin z 12
SP4RC_PPS2 Patopsychologie 2
16 hodin k 6
SP4RC_ZP Závěrečná práce
individuálně z 5

6. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP_PRST Případová studie
individuálně z 10
SP_PSPU Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
Pozn.: Zapisují jen studenti magisterského studia a Specializace: SPU, pouze ve 4. semestru. Studenti CŽV zapisují v 6. semestru.
20 z 1