C-CV DAP Technická a informační výchova pro základní školy

Atributy: CCV_DAPTE_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_MTD Materiály a technologie - dřevo a plasty
15 hodin zk 10
TE2RC_PMD Praktikum z materiálů a technologie - dřevo a plasty
20 hodin z 5
TE2RC_TGK Technická grafika a konstrukce
10 hodin zk 8
TE2RC_VT1 Aplikace výpočetní techniky 1
25 hodin z 7

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DOT Dopravní technika
10 hodin z
TE2RC_HIE Historie elektroniky
10 hodin z
TE2RC_LEP1 Lékařské přístroje 1
10 hodin z
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů
10 hodin z
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí
10 hodin z
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky
10 hodin z


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_ELT Elektrotechnika
10 hodin zk 7
TE2RC_MTK Materiály a technologie - kovy
15 hodin zk 8
TE2RC_PEL Praktikum z elektrotechniky
15 hodin z 4
TE2RC_PMK Praktikum z materiálů a technologie - kovy
20 hodin z 5
TE2RC_VT2 Aplikace výpočetní techniky 2
25 hodin z 6

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DOT Dopravní technika
10 hodin z
TE2RC_HIE Historie elektroniky
10 hodin z
TE2RC_LEP2 Lékařské přístroje 2
TE2RC_LEP1 10 hodin z
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů
10 hodin z
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí
10 hodin z
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky
10 hodin z


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DT1 Didaktika technických předmětů 1
15 hodin z 7
TE2RC_ELN Elektronika
10 hodin zk 10
TE2RC_PEN Praktikum z elektroniky
15 hodin z 5
TE2RC_TTV Technika a technické vzdělávání
5 hodin z 3
TE2RC_VT3 Aplikace výpočetní techniky 3
25 hodin zk 10

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DOT Dopravní technika
10 hodin z
TE2RC_HIE Historie elektroniky
10 hodin z
TE2RC_LEP1 Lékařské přístroje 1
10 hodin z
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů
10 hodin z
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí
10 hodin z
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky
10 hodin z


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DT2 Didaktika technických předmětů 2
20 hodin zk 10
TE2RC_SAZ Stroje a zařízení
10 hodin z 6
TE2RC_VT4 Aplikace výpočetní techniky 4
25 hodin z 9
TE2RC_ZP Závěrečná práce
z 5

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
TE2RC_DOT Dopravní technika
10 hodin z
TE2RC_HIE Historie elektroniky
10 hodin z
TE2RC_LEP2 Lékařské přístroje 2
TE2RC_LEP1 10 hodin z
TE2RC_SOK Strojní obrábění kovů
10 hodin z
TE2RC_TPS Technologie počítačových sítí
10 hodin z
TE2RC_ZPG Základy počítačové grafiky
10 hodin z