C-CV DAP UBOO Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel

Atributy: CCV_DAPUBOO_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
12 hodin z 2
UBOK_0001 Analýza bezpečnostních rizik
12 hodin zk 3
UBOK_0021 Bezpečnostní rizika extremismu v multikulturním světě
8 hodin k 3
UBOK_0022 Vybrané kapitoly z matematiky
9 hodin z 2
UBOK_0024 Základy zdravotních nauk a první pomoci
10 hodin zk 3
UPVK_0006 Hygiena
10 hodin zk 3
UPVK_0026 Doprava a systémy dopravní výchovy 1
10 hodin z 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UBOK_0002 Toxikologie
8 hodin k 2
UBOK_0003 Zacházení s nebezpečnými látkami
8 hodin k 2
UBOK_0004 Ionizující záření a radiační ochrana
8 hodin k 2
UBOK_0023 Vybrané kapitoly z přírodních věd
10 hodin k 3
UOPK_0005 Didaktika odborných předmětů
12 hodin zk 3
UPVK_0015 Právní nauka
10 hodin zk 3
UPVK_0034 Logistika
6 hodin z 2
UPVK_0038 Doprava a systémy dopravní výchovy 2
8 hodin z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UBOK_0005 Psychologie krizových situací
6 hodin z 2
UBOK_0006 Právo bezpečnosti a ochrany člověka
12 hodin zk 2
UBOK_0007 Potravinová bezpečnost
6 hodin z 3
UBOK_0008 Ochrana proti ZHN a nebezpečným látkám
8 hodin k 3
UBOK_0013 Rizika ekologických zátěží
8 hodin z 2
UBOK_0014 Odborná praxe
15 hodin z 4
UBOK_0015 Zdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osob
8 hodin k 2
UBOK_0016 Detekce a dekontaminace
8 hodin k 2
UBOK_0017 Právo bezpečnosti a obrany státu
6 hodin z 2
UBOK_0018 Požární ochrana
8 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UBOK_0010 Bezpečnostní systém a činnost státní správy za krizových situací
8 hodin k 2
UBOK_0011 Prevence a řešení havarijních a krizových situací
8 hodin k 2
UBOK_0012 Ochrana obyvatelstva
15 hodin zk 4
UBOK_0019 Integrovaný záchranný systém
8 hodin k 2
UBOK_0020 Ekonomika krizových situací
8 hodin k 2
UPVK_0032 Exkurze 2
3 dny z 3
UPVK_0050 Ekonomie
12 hodin k 5