C-CV DAP Výtvarná výchova

Atributy: CCV_DAPVV_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_KR1 Kresba I
z 2
VV2RC_MA1 Malba I
z 2
VV2RC_SOU Současné výtvarné umění
zk 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_GD1 Grafický design I
zk 3
VV2RC_KR2 Kresba II
zk 2
VV2RC_MA2 Malba II
z 2
VV2RC_MO1 Modelování I
z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_DVV1 Didaktika Vv I
z 2
VV2RC_GR1 Grafika I
z 2
VV2RC_MO2 Modelování II
zk 3
VV2RC_ZP1 Závěrečná práce
2 hodiny z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_A1 Ateliér I
z 2
VV2RC_DU1 Dějiny umění I
z 2
VV2RC_DVV2 Didaktika Vv II
zk 3


5. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_A2 Ateliér II
z 3
VV2RC_DU2P Dějiny umění II - přednáška
z 2
VV2RC_DU2S Dějiny umění II - seminář
zk 3
VV2RC_ZFT Základy fotografické tvorby
zk 3


6. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VV2RC_ZP2 Závěrečná práce
2 hodiny z 2
VV2RC_ZU Zprostředkování umění
z 2