C-CV DPS Učitelství fyziky pro ZŠ

Atributy: CCV_DPSMIN_FY_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FY2RC_DF1 Didaktika 1
8 hodin k 1
FY2RC_FBZ Fyzika v běžném životě
8 hodin k 2
FY2RC_MoVF Motivace v přírodovědné výuce
6 hodin z 1
FY2RC_SDF1 Seminář z didaktiky 1
8 hodin z 2
FY2RC_SkP1 Školní pokusy 1
8 hodin z 2
SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
12 hodin z 2
UOPK_0017 Obecná didaktika
8 hodin zk 4
UOPK_1004 Ekologické aspekty lidské činnosti
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
8 hodin z 2
UPVK_0003 Vzdělávání v informační společnosti
5 hodin z 2
UPVK_0004 Informační a komunikační technologie 1
12 hodin zk 4
UPVK_0005 Sociální a pedagogická antropologie
10 hodin z 2
UPVK_0009 Úvod do pedagogiky
6 hodin k 3
UPVK_0010 Úvod do psychologie
6 hodin k 3
UPVK_0011 Úvod do filosofie
4 hodiny z 1
UPVK_0057 Výchova ke zdraví ve škole
10 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
FY2RC_DF2 Didaktika fyziky 2
8 hodin k 1
FY2RC_DIG Diagnostika v přírodovědné výuce
8 hodin z 2
FY2RC_SDF2 Seminář z didaktiky fyziky 2
8 hodin z 2
FY2RC_SKP2 Školní pokusy 2
8 hodin z 2
UOPK_0008 Tvorba multimediálních distančních opor
10 hodin k 2
UPVK_0014 Informační a komunikační technologie 2
8 hodin k 3
UPVK_0015 Právní nauka
10 hodin zk 3
UPVK_0020 Vývojová psychologie
Pozn.: Určeno pro studenty mimo zaměření Dopravní služby
10 hodin k 2
UPVK_0037 Školní vzdělávací programy
6 hodin z 2
UPVK_0049 Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem
6 hodin z 2
UPVK_0050 Ekonomie
12 hodin k 5
UPVK_0055 Pedagogická diagnostika
10 hodin k 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UOPK_0019 Školská politika, školský systém a legislativa
10 hodin zk 3
UPVK_0022 Andragogika
6 hodin z 2
UPVK_0028 Speciální pedagogika 1
8 hodin zk 4
UPVK_0030 Hygiena školního prostředí
6 hodin z 2
UPVK_0041 Pedagogická praxe 1
10 hodin z 4
UPVK_0059 Závěrečná práce
Pozn.: Každý student se osobně domluví na vedení práce se svým vedoucím !
10 hodin z 10