C-CV DPS Asistent pedagoga II

Atributy: CCV_DPSROM2_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SC4KC_PEDP Pedagogická propedeutika   14 hodin zk 5
SC4KC_SOC1 Úvod do sociologie   14 hodin zk 5
SC4KC_SpP Základy speciální pedagogiky   14 hodin zk 5
SC4KC_TPS1 Základy práva pro asistenty pedagoga 1   14 hodin k 5
SC4KC_UFIL Úvod do filozofie   14 hodin zk 5
SC4KC_UPS Úvod do psychologie   14 hodin zk 5
SC4KC_VPMV Vybrané problémy multikulturní výchovy   14 hodin k 4
SC4KC_ZSOP Základy sociální pedagogiky   14 hodin zk 5

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SC4KC_ONPS Ontogenetická psychologie   14 hodin zk 5
SC4KC_PAT1 Úvod do sociální patologie a prevence   14 hodin k 5
SC4KC_PVC Pedagogika volného času   14 hodin zk 5
SC4KC_SPr1 Úvod do sociální práce   14 hodin zk 5
SC4KC_TPS2 Základy práva pro asistenty pedagoga 2   14 hodin zk 5
SC4KC_ZMV Základy multikulturní výchovy   8 hodin k 4