C-CV DPS Čtvrtá specializace

Atributy: CCV_DPSSPCS_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SPCKC_MSP1 Didaktiky předmětů 1.stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1   12 hodin zk 6
SPCKC_MTO2 Metodologie 2   16 hodin zk 8
SPCKC_PPS2 Patopsychologie 2   16 hodin k 6
SP7MK_SSPU Specializace: Strategie vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení   32 hodin zk 16
SZ7MK_ODI1 Obecná didaktika   8 hodin zk 4
SZ7MK_PPPS Pedagogická psychologie   8 hodin zk 4
SZ7MK_PsOs Psychologie osobnosti   4 hodiny z 1

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SPCKC_MSP2 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2   16 hodin zk 8
SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika   6 hodin zk 3
SZ7MK_PsSP Psychologie ve školní praxi   4 hodiny z 1
SZ7MK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy   6 hodin zk 3

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SPCKC_S4a1 Specializace 4a 1 Logopedie a surdopedie
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace logopedie a surdopedie.
  40 hodin zk 16
SPCKC_S4b1 Specializace 4b 1 Edukace jedinců s více vadami
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studiu SZZ ze specializace somatopedie.
  40 hodin zk 16
SPCKC_S4e1 Specializace 1: Lehké mentální postižení
Pozn.: Zapisují pouze studenti, kteří absolvovali v bakalářském studium SZZ ze specializace psychopedie.
  40 hodin zk 16
SPCKC_S4c1 Specializace 4c 1 Edukace jedinců s poruchami chování   40 hodin zk 16

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
SPCKC_PRST Případová studie   individuálně z 5
SPCKC_SPS Seminář k případové studii   individuálně z 2