C-CV DPS Základní studium SP

Atributy: CCV_DPSSPZS_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SOSP Sociologie pro speciální pedagogy
8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 Psychopedie
16 hodin zk 8
SP7BK_MTO1 Metodologie 1
16 hodin zk 8
SP7BK_ZZDN Základy zdravotních nauk
8 hodin zk 4
SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání
4 hodiny k 2
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
6 hodin k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
4 hodiny z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
6 hodin k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4BK_PEDI Pediatrie
8 hodin zk 6
SP4BK_PPS1 Patopsychologie 1
16 hodin k 6
SP4BK_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 logopedie
16 hodin zk 8
SP4BK_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 surdopedie
8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 somatopedie
8 hodin zk 4
SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1
! FI:MB101 4 hodiny z 2
SZ7BK_PSDV Psychologie duševního vývoje
8 hodin zk 4
SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky
6 hodin zk 3


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4BK_ISPP Integrativní speciální pedagogika
8 hodin zk 4
SP4BK_NEUR Neurologie
8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 Oftalmopedie
8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 Etopedie
8 hodin zk 4
SP4BK_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 Specifické poruchy učení
8 hod zk 4
SP7BK_PSCH Psychiatrie
8 hodin zk 4
SZ7BK_DTI2 Informační technologie 2
SZ7BK_DTI1 4 hodiny zk 4
SZ7BK_MET1 Základy pedagogické metodologie
4 hodiny z 1
SZ7BK_SOPS Sociální psychologie
8 hodin zk 4
SZ7BK_TEV1 Teorie a metodika výchovy
8 hodin zk 4


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ7BK_KOM1 Pedagogická komunikace
4 hodiny z 1
SZ7BK_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I
6 hodin zk 3
SZ7BK_SPMV Základy sociální pedagogiky a multikulturní výchovy
6 hodin zk 2
SZ7BK_ZVZD Základy výchovy ke zdraví
4 hodiny z 1

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4BK_SP1a Specializace 1a Logopedie
40 hodin zk 18
SP4BK_SP1b Specializace 1b Psychopedie
40 hodin zk 18

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SP4BK_KOAL Alternativní komunikace
24 hodin z 6
SP4BK_SPUR Reedukace specifických poruch učení
24 hodin z 6
SP7BK_LGPR Logopedická prevence pro P, So
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
24 hodin z 6
SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
24 hodin z 6