CCV DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Atributy: CCV_DPSS_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_PEDI Pediatrie
8 hodin zk 6
SPSPC_PSY Psychologie
16 hodin zk 8
SPSPC_ZSP1 Základy speciální pedagogiky 1 psychopedie
8 hodin zk 6
SP7BK_MTO1 Metodologie 1
16 hodin zk 8


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_PPS1 Patopsychologie
16 hodin k 6
SPSPC_ZSP2 Základy speciální pedagogiky 2 logopedie
8 hodin zk 6
SPSPC_ZSP4 Základy speciální pedagogiky 4 somatopedie
8 hodin zk 6
SPSPC_ZSP5 Základy speciální pedagogiky 5 oftalmopedie
8 hodin zk 6
SPSPC_ZSP6 Základy speciální pedagogiky 6 etopedie
8 hodin zk 6
SPSPC_ZSP8 Základy speciální pedagogiky 8 více vad
8 hodin zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_SPDG Speciální pedagogická diagnostika
16 hodin k 6
SPSPC_ZSP3 Základy speciální pedagogiky 3 surdopedie
8 hodin zk 6

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_SP1b Specializace 1b Psychopedie
40 hodin zk 18
SPSPC_SP2d Specializace 2d Somatopedie
40 hodin zk 18
SPSPC_SP2e Specializace 2e Oftalmopedie
40 hodin zk 18
SPSPC_SP2f Specializace 2f Etopedie
40 hodin zk 18


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_NEUR Neurologie
8 hodin zk 6
SPSPC_OPS Odborná praxe souvislá
praxe 22 hod. z 2
SPSPC_PSCH Psychiatrie
8 hodin zk 6
SPSPC_SP Speciální pedagogika
8 hodin zk 6
SPSPC_ZP Závěrečná práce
individuálně z 5
SPSPC_ZSP7 Základy speciální pedagogiky 7 specifické poruchy učení
8 hodin zk 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPSPC_KOA1 Alternativní komunikace 1 L, S, P, So
24 hodin z 6
SP7BK_LGPR Logopedická prevence pro P, So
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
24 hodin z 6
SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny
Pozn.: Zapisují pouze studenti bakalářského studijního oboru SP4BK_ a SPSPC_.
24 hodin z 6