C-CV DPS Vychovatelství

Atributy: CCV_DPSVY_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_DIT1 Didaktická technologie 1
5 hodin z 2
VY3DC_PKOM Pedagogická komunikace
15 hodin zk 4
VY3DC_SPPE Speciální pedagogika
15 hodin zk 4
VY3DC_US Úvod do studia
2 hodiny z 2
VY3DC_VYZD Výchova ke zdraví
7 hodin z 2
VY3DC_VZDE Věkové zvláštnosti dětí
15 hodin zk 4
VY3DC_ZAPE Základy pedagogiky
15 hodin zk 5
VY3DC_ZAPS Základy psychologie
15 hodin zk 4
VY3DC_ZZDN Základy zdravotních nauk
15 hodin zk 4


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_DIT2 Didaktická technologie 2
4 hodiny z 2
VY3DC_FSOV Etické otázky ve výchově
15 hodin zk 4
VY3DC_MANV Management pro vychovatele
15 hodin zk 4
VY3DC_MULV Multikulturní výchova
6 hodin z 2
VY3DC_PEPS Pedagogická psychologie
7 hodin z 2
VY3DC_PSOS Psychologie osobnosti
7 hodin z 2
VY3DC_SOPA Úvod do sociální patologie a prevence
15 hodin zk 4
VY3DC_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1
2 hodiny z 1
VY3DC_TEMH Teorie a metodika her
8 hodin k 3
VY3DC_TMVY Teorie a metodika výchovy
15 hodin zk 4
VY3DC_UMVY Úvod do metodik výchovy
8 hodin z 2
VY3DC_UPPX Úvod do pedagogické praxe
2 hodiny z 1
VY3DC_USVY Úvod do sociologie výchovy
15 hodin zk 4


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
VY3DC_MVZC Metodiky volitelných zájmových činností
40 hodin zk 10
VY3DC_PEDD Pedagogická diagnostika
6 hodin z 2
VY3DC_PELE Právní legislativa ve školství
8 hodin z 3
VY3DC_PEPX Pedagogická praxe
20 hodin z 4
VY3DC_PEVC Pedagogika volného času
10 hodin zk 4
VY3DC_RPPX Reflexe z pedagogické praxe, deník
2 hodiny z 1
VY3DC_SOPS Sociální psychologie
15 hodin zk 4
VY3DC_SZP2 Seminář k závěrečné práci 2
2 hodiny z 1
VY3DC_ZP Závěrečná práce
konzultace z 4