C-CV Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Atributy: CCV_Expres_ter_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
ARTKC_DEU1 Dějiny umění 1     z 3
ARTKC_KERt Expresívní keramika     zk, z 3
ARTKC_PSYm Sebezkušenostní a sebepoznávací techniky v terapii     z 3
ARTKC_PSYo Struktury osobnosti a charakterové typy člověka     zk, z 3
ARTKC_ROLt Kreativní psaní     z 3
ARTKC_TEOa Základy výtvarného myšlení v terapii uměním     k, z 3
ARTKC_TERp Psychomotorická terapie     z 3
ARTKC_VTVt Výtvarné vyjadřovací prostředky v arteterapii     zk, z 3

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
ARTKC_FILk Filozofie kultury     k, z 3
ARTKC_KERt Expresívní keramika     zk, z 3
ARTKC_NETa Netradiční výtvarné techniky v arteterapii     z 3
ARTKC_PJKa Projekt v arteterapii     z 3
ARTKC_PSBa Psychologie barev     z 3
ARTKC_ROLt Kreativní psaní     z 3
ARTKC_TERp Psychomotorická terapie     z 3
ARTKC_WSPa Workshop jako prostředek artererapeutické práce     z 3

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
ARTKC_DRTe Výchova a terapie dramatem     z 3
ARTKC_KOZp Konzultace závěrečné práce     z 3
ARTKC_MEAr Terapie malbou     z 3
ARTKC_MOU1 Zprostředkování umění     z 3
ARTKC_OUTe Význam psychoterapie pro výchovu a vzdělávání     z 3
ARTKC_PSTe Role divadla ve výchovné práci se znevýhodněnými skupinami     k, z 3
ARTKC_TEDr Fototerapie     z 3

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Prerekvizity Rozsah Uk. Kr.
ARTKC_ATPr Ukázky praktické aplikace vybraných technik AT     z 3
ARTKC_BOAu Bodyart v terapii uměním     z 3
ARTKC_EXPu Experiment v umění jako nástroj sebepoznání     z 3
ARTKC_PRTe Projektivní techniky     z 3
ARTKC_PSIm Řízená imaginace     z 3