CCV LAJ Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (nultý ročník)

Atributy: CCV_LAJ_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba
1x3 hodiny 1 za 14 dní (Pouze pro účastníky CŽV on-line) z 2
AJ_CREA Tvůrčí psaní poezie
Pozn.: výuka probíhá pouze online
z 2
AJ_INRE Samostatná četba
1 hodina z 2
A2BK_FF1A Fonetika a fonologie A
24 hodin z 2
A2BK_GR1A Gramatika A
24 hodin z 2
A2BK_PJ1A Praktický jazyk 1A
48 hodin z 4
A2BK_UVOD Úvod do studia literatury
12 hodin zk 3
A2BK_ZJAZ Úvod do studia jazyka pro učitele
12 hodin zk 3
ONLINE_A Angličtina Online
Pozn.: kurz probíhá online
projekt k 2
SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání
4 hodiny k 2
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
6 hodin k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
4 hodiny z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
6 hodin k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
AJ_CREA3 Tvůrčí psaní krátkých poetických a prozaických textů
Pozn.: Výuka probíhá pouze online. Předmět bude realizován, pokud se přihlásí alespoň v10 studentů.
z 2
AJ_ETAS E-assistenti
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
1 hodina k 2
AJ_INRE Samostatná četba
Pozn.: Předmět bude realizován pokud se přihlásí alespoň 10 studentů.
1 hodina z 2
A2BK_FF1B Fonetika a fonologie B
12 hodin k 2
A2BK_GR1B Gramatika B
A2BK_GR1A 24 hodin zk 3
A2BK_IJMK Intenzivní jazykový a metodický kurz
týden z 1
A2BK_PJ1B Praktický jazyk 1B
A2BK_PJ1A 48 hodin zk 5
A2BK_SFFB Seminář z fonetiky a fonologie B
A2BK_FF1A 24 hodin zk 3
A2BK_UVDI Úvod do studia didaktiky AJ
12 hodin k 2
ONLINE_A Angličtina Online
Pozn.: kurz probíhá online
projekt k 2
SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1
! FI:MB101 4 hodiny z 2
SZ7BK_PSDV Psychologie duševního vývoje
8 hodin zk 4
SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky
6 hodin zk 3
SZ7BK_SPZN Základy zdravotních nauk
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
4 hodiny z 1