C-CV LNJ Lektorství cizího jazyka - německý jazyk (nultý ročník)

Atributy: CCV_LNJ_2014

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_AA10 Úvod do studia němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční ve čtvrtek.
! NJP_UJA 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_B101 Jazyková cvičení B1 - 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka. (ex N%_1JCV)
(! NJ2BP_1JCV )&&(! N2BP_1JCV )&&(! NJ2BK_1JCV )&&(! N2BK_1JCV ) 24 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_D201 Gramatická cvičení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_1GRA )&&(! N2BP_1GRA )&&(! NJ2BK_1GRA )&&(! N2BK_1GRA ) 12 hodin v kombinované formě z 1
NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_2FOF )&&(! N2BP_2FOF )&&(! NJ2BK_2FOF )&&(! N2BK_2FOF ) 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G130 Výuka německé výslovnosti: metody nácviku a kompetence
Pozn.: Výuka probíhá blokově v sobotu.
! NJ_MLNEM 4 bloky v sobotu k, z 1
NJ_L101 Úvod do analýzy literárního textu
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_X010 Průběžná náslechová praxe
min. 10 hod. náslech z 4
SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání
k 2
SZ7BK_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
6 hodin k 3
SZ7BK_UFI Úvod do filosofie
4 hodiny z 1
SZ7BK_UVPS Úvod do psychologie
6 hodin k 3


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_AA20 Základy vědecké práce v němčině
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_B102 Jazyková cvičení B1 - 2
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_2JCV )&&(! N2BP_2JCV )&&(! NJ2BK_2JCV )&&(! N2BK_2JCV ) 24 hodin v kombinované formě zk 3
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G200 Morfologie němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G211 Cvičení z německé morfologie
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G220 Morfologie: Třídy německé flexe
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_L120 Tématický literární seminář
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_X010 Průběžná náslechová praxe
min. 10 hod. náslech z 4
SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1
! FI:MB101 4 hodiny z 2
SZ7BK_PSDV Psychologie duševního vývoje
8 hodin zk 4
SZ7BK_SDi1 Úvod do školní didaktiky
6 hodin zk 3
SZ7BK_SPZN Základy zdravotních nauk
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
4 hodiny z 1