MS Učitelství pro mateřské školy (nultý ročník)

Atributy: CCV_MS_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_BDZ1 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1
8 hodin z 2
MSBK_EVPV Epistemologická východiska preprimárního vzdělávání a výchovy
8 hodin k 3
MSBK_HC1 Hudební činnosti 1
4 hodiny z 1
MSBK_PC1 Praktické činnosti 1
8 hodin z 2
MSBK_TVP1 Pohybové činnosti 1 - poznáváme svoje tělo pohybem
4 hodiny konzultací z 1
MSBK_UDFA Úvod do filosofické antropologie
8 hodin zk 4
MSBK_UJKF Úvod do jazykové kultury a fonetika češtiny
8 hodin zk 4
MSBK_UVOS Úvod do psychologie a psychologie osobnosti
8 hodin zk 5
MSBK_VC1 Výtvarné činnosti 1 (základy výtvarné kultury)
konzultace 4 hodiny z 1
MSBK_VC2 Výtvarné činnosti 2 (praktická výtvarná výchova)
konzultace 8 hodin z 2
MSBK_VMPP Vstupní motivační pedagogická praxe
1 týden z 1
MSBK_VYVV Výchova v rodině
4 hodiny z 1
MSBK_ZIT Základy informačních technologií
8 hodin z 2
MSBK_ZPD Základy pedagogiky
4 hodiny z 1
SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
12 hodin z 2

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_AJC1 Jazyková cvičení 1A - AJ
8 hodin z 2
MSBK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ
8 hodin z 2
MSBK_NPJ1 Praktický jazyk 1 - NJ
8 hodin z 2
MSBK_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - RJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry ruského jazyka a literatury.
8 hodin z 2
MSBK_RPJ1 Praktický jazyk 1 - RJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry ruského jazyka a literatury.
8 hodin z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_BDZ2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 2
10 hodin zk 4
MSBK_GV Globální a environmentální výchova
4 hodiny z 1
MSBK_HC2 Hudební činnosti 2
4 hodiny z 1
MSBK_KI1 Klavírní improvizace 1
MSBK_HC1 4 hodiny z 1
MSBK_KPVP Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě
kurz 6 dní z 2
MSBK_LLM1 Literatura 1
Pozn.: Literární komunikace
8 z 2
MSBK_ONPS Ontogenetická psychologie
8 hodin zk 5
MSBK_PC2 Praktické činnosti 2
MSBK_PC1 8 hodin z 2
MSBK_PPP1 Průběžná pedagogická praxe 1
MSBK_VMPP && NOW ( MSBK_PP1 ) 12 hodin za semestr z 2
MSBK_PPS Praktikum poznávání přírody a společnosti
8 hodin z 2
MSBK_PP1 Předškolní pedagogika 1
12 hodin z 3
MSBK_TMH Hra v životě dítětě 1 - Teorie a metodika her
4 hodiny z 1
MSBK_TVP2 Pohybové činnosti 2 - běháme, skáčeme, házíme si
4 hodiny konzultací z 1
MSBK_VC3 Výtvarné činnosti 3 (praktická výtvarná výchova)
konzultace 8 hodin z 2
MSBK_ZSP Základy sociální pedagogiky
4 hodiny k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_AFF1 Fonetika a fonologie 1B - AJ
8 hodin zk 4
MSBK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - NJ
8 hodin z 2
MSBK_NPJ2 Praktický jazyk 2 - NJ
8 hodin zk 4
MSBK_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - RJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry ruského jazyka a literatury.
8 hodin z 2
MSBK_RPJ2 Praktický jazyk 2 - RJ
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry ruského jazyka a literatury.
8 hodin zk 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MSBK_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ
8 hodin z 2
MSBK_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ
4 hodiny z 1
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry
z 2