C-CV OVP Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory, obchod a služby, dopravní výchovu, na zdravotnictví

Atributy: CCV_OVP_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZK_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
12 hodin z 2
UPVK_0001 Základy ekologie a environmentální vědy
10 hodin k 3
UPVK_0003 Vzdělávání v informační společnosti
5 hodin z 2
UPVK_0004 Informační a komunikační technologie 1
12 hodin zk 4
UPVK_0005 Sociální a pedagogická antropologie
10 hodin z 2
UPVK_0006 Hygiena
10 hodin zk 3
UPVK_0007 Repetitorium z matematiky
15 hodin k 4
UPVK_0009 Úvod do pedagogiky
6 hodin k 3
UPVK_0010 Úvod do psychologie
6 hodin k 3
UPVK_0011 Úvod do filosofie
4 hodiny z 1

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
z 1
CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
z 1
CJV_RJA2k Vstupní test A2 - RJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
z 1

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UPVK_0012 Informační a komunikační technologie 4
6 hodin z 2
UPVK_0013 Komparativní pedagogika
8 hodin z 2
UPVK_0014 Informační a komunikační technologie 2
8 hodin k 3
UPVK_0015 Právní nauka
10 hodin zk 3
UPVK_0016 Obecná didaktika
10 hodin zk 4
UPVK_0017 Vybrané kapitoly z biologie
8 hodin k 2
UPVK_0018 Vybrané kapitoly z fyziky
8 hodin k 2
UPVK_0019 Vybrané kapitoly z chemie
8 hodin k 2

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ3BK_CJAJ Angličtina pro učitelství praktického vyučování
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_AJA2k (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
CJV_AJA2k || CJV_AJA2 15 hodin zk 4
SZ3BK_CJNJ Němčina pro učitelství praktického vyučování
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_NJA2k (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
CJV_NJA2k || CJV_NJA2 15 hodin zk 4
SZ3BK_CJRJ Ruština pro učitelství praktického vyučování
Pozn.: Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_RJA2k (obvykle v lednu). Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
CJV_RJA2 || CJV_RJA2k 15 hodin zk 4
UPVK_0020 Vývojová psychologie
Pozn.: Určeno pro studenty mimo zaměření Dopravní služby
10 hodin k 2
UPVK_0021 Základy zdravotních nauk
Pozn.: Určeno pro studenty mimo zaměření Dopravní služby
10 hodin k 2
UPVK_4006 Základy traumatologie v dopravě
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
10 hodin k 2
UPVK_4007 Dopravní psychologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
10 hodin k 2

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UPVK_0022 Andragogika
6 hodin z 2
UPVK_0023 Exkurze 1
3 dny z 3
UPVK_0024 Úvod do oborových didaktik
10 hodin zk 3
UPVK_0025 Informační a komunikační technologie 3
10 hodin z 2
UPVK_0026 Doprava a systémy dopravní výchovy 1
10 hodin z 3
UPVK_0027 Patologické závislosti
8 hodin z 2
UPVK_0028 Speciální pedagogika 1
8 hodin zk 4
UPVK_0030 Hygiena školního prostředí
6 hodin z 2
UPVK_0033 Finanční gramotnost
10 hodin k 3

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UPVK_1001 Logika
Pozn.: Určeno pro studenty mimo zaměření Dopravní služby
10 hodin z 2
UPVK_1002 Psychodiagnostika osobnosti
Pozn.: Určeno pro studenty mimo zaměření Dopravní služby
6 hodin z 1
UPVK_1018 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
6 hodin z 2

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
BPp_UPV Závěrečná práce - Projekt
Individuální konzultace z 2
UPVK_0031 Didaktika odborných předmětů
10 hodin zk 3
UPVK_0032 Exkurze 2
3 dny z 3
UPVK_0034 Logistika
6 hodin z 2
UPVK_0035 Pedagogická psychologie
10 hodin k 3
UPVK_0036 Teorie a metodika výchovy
10 hodin k 3
UPVK_0037 Školní vzdělávací programy
6 hodin z 2
UPVK_0038 Doprava a systémy dopravní výchovy 2
8 hodin z 2
UPVK_0053 Didaktika praktického vyučování 1
Pozn.: Předmět se vnitřně dělí na seminární skupiny pro zaměření Technické obory, Obchod a služby, Zdravotnické obory a Dopravní služby
10 hodin zk 4

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UPVK_1004 Provoz obchodu a služeb
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory a Obchod a služby
8 hodin z 2
UPVK_1006 Stavební technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
8 hodin z 2
UPVK_1007 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
8 hodin z 2
UPVK_1009 Vzdělávací programy autoškol a veřejné správy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Dopravní služby
6 hodin z 2
UPVK_1010 Zdravotní prevence
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
8 hodin z 2
UPVK_1011 Zdravověda
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
8 hodin z 2