C-CV Společný základ pro Pedagogické asistentství pro ZŠ (nulté ročníky)

Atributy: CCV_SZ2_P

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ_BEPO Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí
z 2
SZ2BP_DUP2 Seminář k nástinu dějin pedagogiky a úvodu do pedagogiky
z 1
SZ2BP_UFI Úvod do filosofie
Pozn.: Nezapisují studenti oboru OV.
z 1
SZ7BP_BiEV Environmentální vzdělávání
k 2
SZ7BP_DUP1 Nástin dějin pedagogiky a úvod do pedagogiky
k 2
SZ7BP_SUvP Seminář k úvodu do psychologie
z 1
SZ7BP_UvPs Úvod do psychologie
k 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ7BP_DTI1 Informační technologie 1
! FI:MB101 z 2
SZ7BP_PSDV Psychologie duševního vývoje
zk 3
SZ7BP_SDi1 Úvod do školní didaktiky
zk 3
SZ7BP_sPDV Seminář k psychologii duševního vývoje
z 1
SZ7BP_ZZN Základy zdravotních nauk
Pozn.: Nezapisují studenti oboru Speciální pedagogika.
z 1