C-CV Učitelství odborných předmětů pro SŠ (nultý ročník)

Atributy: CCV_UOP_2013

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UOPK_0001 Veřejná ekonomika
12 hodin zk 4
UOPK_0002 Personální management
10 hodin k 2
UOPK_0003 Úvod do oborových didaktik
10 hodin k 2
UOPK_0004 Základy vyšší matematiky
10 hodin z 2
UOPK_0017 Obecná didaktika
8 hodin zk 4

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SZ3MK_CJAJ Angličtina pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen testem na úrovni B2.
14 h zk 4
SZ3MK_CJNJ Němčina pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen zkouškou na úrovni B2.
14 h zk 4
SZ3MK_CJRJ Ruština pro učitele odborných předmětů ZŠ a SŠ
Pozn.: Předmět je vyučován v ruštině a je zakončen testem na úrovni B2.
15 hodin zk 4
UOPK_1001 Podnikové informační systémy
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
10 hodin zk 3
UOPK_1002 Chemické látky v praxi
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
10 hodin zk 3
UOPK_2000 Úvod do studia - Technické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
1 hodina - 0
UOPK_2001 Fyzikální principy techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
NOW ( UOPK_2000 ) || NOW ( UOPK_4000 ) 10 hodin z 2
UOPK_2002 Strojírenská technologie
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
NOW ( UOPK_2000 ) || NOW ( UOPK_4000 ) 10 hodin z 2
UOPK_3000 Úvod do studia - Obchod a služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
1 hodina - 0
UOPK_4000 Úvod do studia - Dopravní služby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
1 hodina - 0
UOPK_5000 Úvod do studia - Zdravotnické obory
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
1 hodina - 0
UOPK_6001 Výživa a hygiena potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
NOW ( UOPK_3000 ) || NOW ( UOPK_5000 ) 10 hodin z 2
UOPK_6002 Biosféra
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
NOW ( UOPK_3000 ) || NOW ( UOPK_5000 ) 10 hodin z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UOPK_8001 Konstruování
8 hodin z 2
UOPK_8002 Psychohygiena
8 hodin z 2
UOPK_8003 Technická mechanika
8 hodin z 3
UOPK_8004 Stavební technologie 1
8 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
DPp_OdbV Diplomová práce - Projekt
Pozn.: Vedoucí práce pouze vyučujíci KDT !
Individuální konzultace z 4
UOPK_0005 Didaktika odborných předmětů
12 hodin zk 3
UOPK_0006 Daňový systém ČR
12 hodin zk 3
UOPK_0007 Strategický marketing a management
10 hodin k 2
UOPK_0008 Tvorba multimediálních distančních opor
10 hodin k 2
UOPK_0018 Alternativní pedagogika
6 hodin zk 3

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UOPK_1003 Pedagogický výzkum
Pozn.: Zapisují si všichni jednooboroví studenti zaměření - Technické obory, Obchod a služby, Dopravní služby, Zdravotnické obory
10 hodin zk 3
UOPK_2003 Fyzikální základy nauky o materiálech
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 10 hodin zk 3
UOPK_2004 Části strojů
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory nebo Dopravní služby
UOPK_2000 || UOPK_4000 8 hodin z 2
UOPK_2005 Aplikovaná elektrotechnika
Pozn.: Určeno pro zaměření - Technické obory
UOPK_2000 8 hodin z 2
UOPK_3001 Oborová legislativa
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 8 hodin z 2
UOPK_3002 Odívání a základy textilní výroby
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby
UOPK_3000 8 hodin z 2
UOPK_4001 Specifika vztahu bezpečnosti dopravy a dopravní výchovy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 6 hodin z 2
UOPK_4002 Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Pozn.: Určeno pro zaměření - Dopravní služby
UOPK_4000 15 hodin zk 3
UOPK_5001 Principy lékařské techniky
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 10 hodin z 2
UOPK_5002 Nové materiály ve zdravotnictví
Pozn.: Určeno pro zaměření - Zdravotnické obory
UOPK_5000 10 hodin z 2
UOPK_6003 Technologie potravin
Pozn.: Určeno pro zaměření - Obchod a služby nebo Zdravotnické obory
UOPK_3000 || UOPK_5000 10 hodin zk 3

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
UOPK_8005 Strojírenská technologie 2
12 hodin k 3
UOPK_8006 Stavební technologie 2
12 hodin k 3
UOPK_8007 Statistika
10 hodin k 3
UOPK_8008 Metodika řešení problémových výchovných situací
8 hodin z 2