C-CV ZS1 Český jazyk a literatura pro ZŠ

Atributy: CCV_ZS1CJL_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CS2RC_JFon Fonetika a fonologie českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru zk 4
CS2RC_JLex Lexikologie českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru z 2
CS2RC_JUCJ Úvod do studia českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru k 2
CS2RC_JZOn Základy onomastiky
počet hodin konzultací v semestru k 2
CS2RC_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež
z 3
CS2RC_LUSL Úvod do studia literatury a literární vědy
k 5
CS2RC_L19S Literatura v českých zemích a česká dětská literatura 19. století 1
zk 5


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CS2RC_JMor Morfologie českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru zk 5
CS2RC_JSla Základy slavistiky
počet hodin konzultací v semestru k 5
CS2RC_JTSC Tvoření slov v českém jazyce
počet hodin konzultací v semestru zk 5
CS2RC_LSVE Světová literatura 20. století
z 2
CS2RC_LTLU Teorie literatury pro učitele
zk 6
CS2RC_L2OS Česká literatura 1. poloviny 20. století
zk 7


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CS2RC_JDC1 Didaktika českého jazyka 1
počet hodin konzultací v semestru z 2
CS2RC_JHMC Historická mluvnice českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru zk 5
CS2RC_JSCJ Stylistika českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru zk 5
CS2RC_LLKT Literární kritika a textologie
z 3
CS2RC_LStC Starší česká literatura
k 5
CS2RC_L45S Česká literatura po r. 1945
zk 5


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CS2RC_JDC2 Didaktika českého jazyka 2
počet hodin konzultací v semestru zk 4
CS2RC_JDi Dialektologie
počet konzultací v semestru z 2
CS2RC_JSy Syntax českého jazyka
počet hodin konzultací v semestru k 4
CS2RC_JVCJ Historický vývoj češtiny
počet hodin konzultací v semestru k 4
CS2RC_LDLV Didaktika literární výchovy
k 5
CS2RC_LPML Literatura pro mládež
zk 5
CS2RC_LPNL Průhledy do nejnovější české literatury
z 3

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
CS2RC_JSZP Seminář k závěrečné práci
počet konzultací v semestru z 20
CS2RC_LSZP Seminář k závěrečné práci
práce na DP z 20