C-CV ZS1 Matematika pro ZŠ

Atributy: CCV_ZS1MA_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_KGE1 Konstrukční geometrie 1
8 z 2
MS2RC_LINE Lineární algebra
12 zk 5
MS2RC_MAN1 Matematická analýza 1
12 zk 5
MS2RC_REMA Repetitorium středoškolské matematiky
8 z 2

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
Ma3DC_KPO2 Počítače a programování 2
12 zk 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_ARIT Algebra a aritmetika
16 zk 6
MS2RC_GEO1 Geometrie 1
10 z 2
MS2RC_KGE2 Konstrukční geometrie 2
8 zk 4
MS2RC_MAN2 Matematická analýza 2
16 zk 6


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_DMA1 Didaktika matematiky 1
12 z 3
MS2RC_GEO2 Geometrie 2
10 zk 4
MS2RC_KOMB Kombinatorika
6 z 2
MS2RC_MAN3 Matematická analýza 3
10 zk 4
MS2RC_PRST Základy pravděpodobnosti a statistiky
12 zk 5
MS2RC_VPX1 Výuková praxe 1
z 6

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_KHM2 Historie matematiky
4 z 1
MS2RC_KPO2 Počítače a programování 2
12 zk, z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
MS2RC_DIMA Diskrétní matematika
8 zk 4
MS2RC_DMA2 Didaktika matematiky 2
10 zk 4
MS2RC_METO Metody řešení matematických úloh
8 z 2
MS2RC_SEZA Seminář k závěrečné práci
4 z 1
MS2RC_TECI Teorie čísel
4 z 1
MS2RC_TEMN Teorie množin
6 k 3
MS2RC_VPX2 Výuková praxe 2
20 z 5
MS2RC_ZAPR Závěrečná práce
30 z 10