C-CV ZS1 Německý jazyk pro ZŠ

Atributy: CCV_ZS1NJ_2011

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Zápis předmětů:
předměty studentům CŽV zapisuje studijní referentka, po zveřejnění katalogu a připsání příslušné platby za semestr na účet MU.

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D101 Řečové dovednosti A
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G300 Syntax němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
(! NJ2BP_SYX2 )&&(! N2BP_SYX2 )&&(! NJ2BK_SYX2 )&&(! N2BK_SYX2 ) 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_G311 Cvičení z německé syntaxe 1
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_K100 Kultura a společnost německy mluvících zemí
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
! NJP_DEJ 12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L103 Německy psaná literatura po roce 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
N2BK_5JCV Jazyková cvičení a reálie 5
N2BK_4JCV 12 hodin z 4
N2MK_1DID Didaktika 1
12 hodin z 4
N2M_PxP Náslechová oborová praxe průběžná
min. 10 náslechů z 4

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce
konzultace z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_D102 Řečové dovednosti B
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě z 2
NJ_G400 Lexikologie a stylistika němčiny
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
NJ_L102 Německy psaná literatura před rokem 1900
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě zk 2
N2BK_6JCV Jazyková cvičení a reálie 6
N2BK_4JCV && N2BK_5JCV 3 hodiny zk 8
N2MK_2DID Didaktika 2
12 hodin k 4

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce
konzultace z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_L410 Problémově orientovaná literatura pro mládež
Pozn.: Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
NJ_M110 Strategie učení se cizímu jazyku
Pozn.: Výuka probíhá v pátek.
12 hodin v kombinované formě k, z 1
N2MK_3DID Didaktika 3
12 hodin zk 5
N2MK_3JCV Jazyková cvičení a reálie 3
N2MK_2JCV 12 hodin z 4

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_ZP Závěrečná práce
konzultace z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
NJ_ZPo Závěrečná práce (závěr a odevzdání)
konzultace a odevzdání práce z 4
N2MK_4DID Didaktika 4
3 hodiny z 2
N2MK_4JCV Jazyková cvičení - závěrečná zkouška
N2MK_1JCV && N2MK_2JCV && N2MK_3JCV 6 hodin zk 6